torstai 23. elokuuta 2012

Oppisopimuskoulutusta kaupunkiin - vastaus Sanna Karhulle

Uusi Rovaniemi 22.8.2012

Uusi Rovaniemi 22.8.2012 julkaitussa kirjoituksessa “Oppisopimusta kaupunkiin” Nuorisolautakunnan vpj. ja Tarkastuslautakunnan jäsen Sanna Karhu (kesk.) korosti, että “vastuullisena työnantajana kaupungin täytyy pohtia, kuinka vastata eläköitymisen tuomaan haasteeseen”. Samalla hän moitti kaupunkia nuivasta suhtautumisesta oppisopimuskoulutukseen. Olen Sannan kanssa samaa mieltä.

Jätin vuonna 2010 valtuustoaloitteen, jossa ”Rovaniemi palkkaisi kaupungin eri hallintokuntiin nuoria työttömiä oppisopimuskoulutukseen”. Aloitteeni pohjautui Joensuun kokoomuslaisilta saamaani vinkkiin.

Joensuussa se on tarkasti kohdennettu hanke, jonka kriteerit kävivät selväksi aloitteessanikin. Siellä kokemukset toimintamallista olivat saamani tiedon mukaan pääsääntöisesti myönteisiä.

Kuntaliitostakin sain tietoa oppisopimuskoulutuksen käytöstä kunnissa. Sieltä korostettiin, että oppisopimuksen käyttäminen räätälöidysti ja tarkasti kohdennettuna, sisältää vain positiivisia vaikutuksia.

Millaisen vastauksen sain? Kaupunginhallitus on henkilöstöstrategiaa evästäessään linjannut, että kaupungin organisaatio, prosessit ja henkilöstön tehtävät perustuvat valtuuston päättämien tavoitteiden ja palveluhankintastrategian mukaiseen palvelujen järjestämiseen.

Henkilöstöstrategiaan ei ole linjattu työllistämiseen liittyviä tavoitteita. Pyritään ensisijaisesti rekrytoimaan koulutettuja ammattilaisia, koska oppisopimuskoulutettavan ohjaaminen työpaikalla sitoo resursseja muusta toiminnasta.

Lähetä kommentti