maanantai 29. joulukuuta 2008

Äänen hinta 4,00 €

Jääpä tämä nyt viime hetkeen. Ei voi mitään. Vaalirahoitusilmoitus on lähdettävä viemään päämajaan Hallituskadulle.
Mitäs tää lysti maksoi? No ei lopulta paljon. Vähälläkin saa, ja eipä tullut pröystäiltyä.
Kulut kaikkinensa 520 €roa ja kiitosilmoitus 55 €roa. Kulut koostuivat kolmesta lehti-ilmoituksesta - yhteensä 335, esitteestä 100 €, tekstiviestikampanjasta 50 € ja kotisivusta 35 €.
”Hävikkiin” kai on kirjattava ne 8 ääntä, koska etukäteisarviossani oletin saavani 138 ääntä. No kaikille niille on myöhemmin löytynyt ”selitys".
Kampanjatuloista omaa rahaa (vaimon) 480 €. Kempeleen mieheltä 20 € ja Köyliön rouvalta 20 €. Ei ne suuret tulot - mutta ne pienet menot pruukasi isävainajani aina sanoa. Näinhän se on.
Äänen hinnaksi tuli kaikkinensa 4,00 €/ ääni. Aina ei rahalla saa kaikkea - ei edes luottamusta. Tavoite saavutettiin. Se on pääasia. "Hevosenottolautakuntaa" tyrkkää.
Lähdetäänpä viemään ilmoitusta.

maanantai 22. joulukuuta 2008

Kohtuuttomia vuokrankorotuksiaPuheenvuoro valtuuston kokouksessa 15.12.2008

Esitimme viime kokouksessa työjärjestyksen 6 §:n mukaisen kyselyn Kunta-asunnot Oy:n vuokrankorotuksista. Kyselymme koskee 3300 huoneistoa ja niissä asuvia rovaniemeläisiä – arviolta 7 – 8000 henkeä.

Kyse ei ole pelkästään tästä. Kohtuuhintaisten ja tasokkaiden vuokra-asuntojen saatavuus on Rovaniemen keskeinen vetovoimatekijä. Samalla se on kaupungin elinkeinojen kehittämisen keskeinen työkalu.

Perehtyessäni tähän asiaan olen saanut hyvin monelta taholta hyvää informaatiota, mutta myös hyödytöntä disinformaatiota. Monesti jouduin kysymään – olenko oikeilla jäljillä? Ainoa täysin varma totuus on kuitenkin se, että korotusten suuruus on kohtuutonta.

Isännöintikulut

Isännöintikulujen (6000) osalta kysymyksiä herättää niiden suuri hajonta. Miten ne voivat samankokoisissa taloissa olla joko 1418 € tai 20 601 €, ja toisaalta viereisessä samankokoisessa osaketalossa 4800 €? Nämä kaikki talot ovat samalla alueella vieretysten.

Asukaspalkitsemisjärjestelmä

Asukaspalkitsemisjärjestelmä on asukkaiden aloitteesta rakennettu, ja sen tavoitteet ovat sekä asukkaiden että yhtiön kannalta hyvät. Ongelma ei olekaan tässä, vaan sen rahoitusmallissa.

Vuoden 2009 vuokrankorotuksista 2 % (+20 snt/asm/kk) johtuu palkitsemisjärjestelmästä. Eli asukkaat itse rahoittavat itsensä palkitsemisen korotetun vuokranmaksun yhteydessä. Ensin kolmen vuoden asumisen, ja sitten viiden vuoden asumisen jälkeen. Edellytyksenä hakemiselle on vuokranmaksun ajallaan suorittaminen ja moitteeton asuminen. Lisäksi edellytyksenä on asunnon vaihto enintään kaksi kertaa laskentakaudella.

Miten todellinen tuo palkitsemisjärjestelmä on asukkaiden kannalta. Se herättää monia kysymyksiä?

Ensinnäkin onko se aravarajoituslain 7 §:n mukainen peruste vuokrankorotuksille? Miten se soveltuu siihen, että

”omistaja voi periä vuokralaisilta vuokraa enintään määrän, joka vastaa talon asuinhuoneistojen ja niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistöpidon edellyttämiä menoja, joita ei voida kattaa muilla tuotoilla. (Aravarajoituslaki 7§ (31.1.2003/83)

ARA:lta pyytämääni kannanottoa ja tulkintaa en tähän ole vielä saanut. Se voi olla kunnissa yleinen tapa – mutta onko se lain mukainen?

(Myöhemmin olen saanut Vuokralaisten keskusliitosta suullisen lausunnon niiden lainmukaisuudesta. Koska se on asukkaiden aloitteesta syntynyt ja he ovat sen hyväksyneet. Eli omakustannusperusteinen asukkaiden palkitsemisjärjestelmä. Epäillen tyydyn heidän (VK) tulkintaan.)

Toinen ongelmavyyhti liittyy siihen, että asukkailla on tosiasiassa hyvin erilaiset lähtökohdat palkitsemisjärjestelmän tavoittelussa. Tässä viittaan toimeentulotuen ja asumistuen saajiin ja niiden käsittelyaikojen pituuteen. Taitaa usein lipsahtaa rästien puolelle. Kaikki rahoittavat, mutta vain osalla mahdollisuuksien rajoissa.

Kolmantena on se, että vuokravapaalta kuukaudelta tarkistetaan tietysti asumistuen määrä. Hyöty kohdistuu vain asukkaan itsensä maksamaan osuuteen. Onko hyöty asukkaan kannalta pienempi, kuin siihen vuokranmaksun yhteydessä uhrattu €uromäärä?

Neljänneksi asiaa on tarkasteltava kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta. Asuntotoimen lausunnon mukaan marraskuussa toimeentulotuen saajia oli 3430 (3200/2007). Toimeentulotukea saavien asuntokuntien määrän ja toimeentulotukimenojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna. Kuinka paljon??

Onko palkitsemisjärjestelmän rahoitusmuoto kaupungin kokonaisedun kannalta järkevää?

Vesimaksut

Vesimaksujen osalta totean sen, että niitä laskettiin 10 € /hlö/kk. Taloissa, joissa on huoneistokohtainen laskutus kulutuksen mukaan tuottaa varmasti vuoden päästä asukkaalle lisälaskun loppulaskun yhteydessä. Inarin Vuokra-asunnot Oy:ssä tuo yllätys tuotti erälle lapsiperheelle 282 €uron tasauslaskun.

Omistajaohjaus

Kaupunginhallituksen vastaus valtuustokyselyymme viittaa pelkästään Kunta- asunnot Oy:n ja asuntotoimen lausuntoihin. En tiedä perehdyinkö siihen huolimattomasti – mutta en löytänyt siitä kaupungin vuokratalojen omistajapoliittisia linjauksia!

Vasemmistoliiton ryhmälle vastaus ei riitä. Pöydälle on nostettava se, miten kaupungin vuokra-asuntoyhtiöiden yhteistyötä ja toimintoja voidaan tehostaa eri toiminnoissa nykyisten ylisuurten vuokrankorotusten torjumiseksi ja vuokralaisten aseman parantamiseksi vastaisuudessa.

Mielihyvällä on kuitenkin otettava vastaan se tieto, että kevään - 09 aikana Kunta-asunnot Oy:ssä alueellista organisaatiota vahvistetaan. Samalla yhteydenpidossa kaupunkiin päin toteutetaan oikeansuuntaisia muutoksia (suora tiedotus valtuustolle kahdesti vuodessa).

perjantai 19. joulukuuta 2008

”TESSU” TUNTURISSA KEIKKATYÖLÄISENÄ
Lapin Kansassa 17.12.08 oli uutinen, joka käsitteli rekikoirayrittäjien ja ohjelmapalveluyritysten välistä kiistaa. Puuttumatta tarkemmin kiistan ytimeen – oletan sen liittyvän €uroihin. Lappilaisten rekikoirayrittäjien mukaan keikkakoirien käyttö on johtanut siihen, että yhteensä noin 300 paikallista rekikoiraa (Inarissa ja Rovaniemellä) makaa sesongin aikana toimettomana kopeissaan. Se on ”Tessulle” todellinen harmin paikka, kun töitä tekisi isännän mieliksi, ja ruokansa eteen jotenkin tehdä.

Lehden jutussa ohjelmapalveluyrityksen edustaja harmittelee asiassa syntynyttä vääntöä kesken vilkkaimman sesongin. Vakaata pyrkimystä kiistan ratkaisemiseksi molempia osapuolia, sekä ”Tessua” tyydyttävällä tavalla väännössä oli. Ohjelmapalveluyrityksen on asiakkaansa joka tapauksessa hoidettava. Näinhän se on. Jos ”Tessu” ei ole työtään safarilla kunnolla tehnyt, se näkyy ravintolasalissa illallisen aikaan tyytymättömyytenä. Se yleensä puretaan ravintolahenkilökuntaan – ”huonoa palvelua ja kylmää ruokaa”. Tuloksena on joka tapauksessa tyytymätön asiakas. Se on kokonaisuuden kannalta äärettömän huonoa.

Lapille matkailulla on niin suuri merkitys, että pysyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja olisi vastuullisten kyettävä saamaan aikaan. Paikallisen ”Tessun” ja paikallisen matkailualan työntekijän, sekä keikka” Tessun” ja matkailualan keikkatyöntekijän kannalta eri toimijoiden saumaton, oikeudenmukainen ja pitkäjänteinen yhteistyö on kokonaisuuden kannalta parasta.

Enontekiöllä ranskalaisturisteja palvelee koko kunta – vauvasta vaariin. Työllisyysvaikutus ja matkailutulo on kunnalle niin valtaisa, että kaikki takovat samaa rautaa ja toimivat samaan suuntaan. Tahtotila on kaikilla sama.

.Vuokranmaksuongelmat räjähtävät käsiin

Inarin Vuokra-asunnot Oy:n korotus 14 % (noin 1 €/neliö). Rovaniemellä Kunta-asunnot Oy:n noin 10 %. Samansuuntaisia viestejä on lehdissä näkynyt ympäri maan. Mistä on kysymys – pelkistä vuokrankorotuksistako?

Vuosittain toteuttavista korotuksista, joiden perustelut ovat samansuuntaiset kautta maan (tuttua, tuttua sanoisivat ”Anonyymit kotikiusatut”) – energian kallistuminen, kohonneet pääoma-, henkilöstökulut, kunnossapito yms. kulut. Itse epäilisin muuta, kuin sitä vuosittain toteutuvaa tavanomaista.

Inarissa vuokralaiset ovat jo nousseet vastarintaan. Rovaniemellä 33 valtuutettua kaikista puolueista allekirjoitti valtuuston työjärjestyksen 6 pykälän mukaisen kyselyn vuokrankorotuksista. Kohtuuton mikä kohtuuton, vaikka sitä miten perusteltaisiin.
Väitän, että pelkistä tavanomaisista vuosittaisista vuokrankorotuksista ei ole kyse.

maanantai 15. joulukuuta 2008

"Koeaika" päättyi - kiitos luottamuksesta

Vasemmistoliitto on valintansa luottamusmiespaikoille suorittanut - onnea valituille.

Valintakokouksen jälkeen puhelimeni soi niin tiiviisti, että ilta vierähti siinä. Kolmen kuukauden "koeaika" hallituksessa päättyi äänin 17 - 13. Poliittiset näytöt eivät valitsijoita vakuuttaneet, joten kieltäydyin varajäsenyydestä. Siitä asemasta on riittävästi kokemusta - ei jo työni puolesta houkuttele.
Uusi työsarkani on teknisessä lautakunnassa ja Lapin Liiton valtuustossa. Teknisen lautakunnan työ on tullut tutuksi jo aiemmalta valtuustokaudelta, ja Lapin Liiton kuviot ovat vielä muistissa jo toimiessani SKDL:n piirisihteerinä 1980 - 87.

Vasemmistoliiton uudistumisen (vasta) alku Rovaniemellä näkyy kunnallisjärjestön toimikunnan kokoonpanossa. Sieltä on lupa odottaa uusia raikkaita ja itsenäisiä linjauksia tulevaisuudessa. Oma vankkumaton kantani on, että ilman luottamusta uusiin tuoreisiin toimijoihin ja toimintatapoihin vasemmistoliitolla ei ole tulevaisuutta. Onko meillä oikeutta tehdä niin?
Omasta puolestani lupaan vastaisuudessakin harjoittaa itsenäistä ja julkista keskustelua muiden saman- ja erimielisten kanssa kysymättä takataskussa olevan jäsenkirjan väriä. Demokratia vain toimii niin.
Oheislukemistoksi suosittelen Lapin Kansan "alakertaa" 14.12.2008. Sekä Frantz Fanonin kirjaa "Sorron yöstä" vuodelta 1961 (suom. 1970).

torstai 4. joulukuuta 2008

"Arbeit macht frei" - Perussuomalaisten poliittinen työ turmellaan

Uudenkaupungin museo oli pyytänyt perinteiseen joulupöytäkilpailuun neljä suurinta puoluetta koristelemaan joulupöytänsä. Perussuomalaisten joulupöydästä museonjohtaja poisti tuon yllä mainitun otsikon. Ei vissiin sentään koko pöytää!?

Peruskoululaisetkin tietävät, että "Arbeit macht frei" on natsiaikaisten keskitysleirien sisäänkäyntien iskulause. Selittelyillä asia ei miksikään muutu. Täysin tietoinen provokaatio tekijältään. Nyt tietysti alkaa vimmattu selittely, että teksti on irroitettu asiayhteydestään, sillä tarkoitetaankin tätä ja tätä ja taas perussuomalaisia mollataan. Saadaanpahan ainakin julkisuutta ja ollaan keskustelun ytimessä.
En voi sille mitään, että olen todella harmissani perussuomalaisten ja heitä äänestäneiden puolesta. En todellakaan usko, että perussuomalaisia äänestettiin tämänkaltaisten asioiden johdosta. Vaan oikeiden, todellisten epäkohtien, ongelmien, vääryyksien yms. - tavallisten arjen asioiden johdosta - joissa äänestäjät olivat pettyneet "vanhoihin puolueisiin" ja halusivat vahvalla tuellaan perussuomalaisille viestittää todellisen muutoksen tarpeesta. "Change we need" - näyttää nyt kaikuneen kuuroille korville. Se on sääli ja typerää.
Kunnissa moni äänestäjä odottaa perussuomalaisten panosta oman kuntansa asioiden hoitoon. Se alkaa 1.1.2009. Oikeitakin asioita on, joissa voi todella edistää niitä perussuomalaisia arvoja, jotka hyödyntävät tavallisia kuntalaisia. Nostakaa ne keskustelun keskiöön. Tällaiset tietoiset provokaatiot eivät hyödytä ketään.

keskiviikko 3. joulukuuta 2008

Kissanpitokin kannattaa!

Vihreä bloggasi "kuohahtaneena", ja sensuroi kuohuntansa - sääli. Ei kai tarvitsisi niin kirjaimellisesti ottaa Dag Hammarskjöldin kirjoittamisen ohjeistusta - kirjoittamisessa pyyhkiminen/poistaminen on olennaisinta. Tulos = "tabula rasa". Sen minkä kirjoitin - sen kirjoitin.
"Plaseerauksesta vastaava" - se toinen bloggari yllytti jo "kuohahtanutta" jatkamaan virtuaalisia kahvipöytäjorinoitaan. Missä? Huoneessa, jossa paikat oli jo plaseerattu vai Iloisessa Ilveksessä? Sehän vaikuttaa olennaisesti jorinoiden sävyyn ja aihepiiriin! Ronskimpaa vai sivistynyttä small talkia.

"Osui ja upposi" on näköjään ohjeistanut "Perässähiihtäjän" kannoilleni aina Suolosielgiä myöten. Täytynee varmaan lainata niitä kuuluisia "havuja perkele" luiston parantamiseksi, jotta ennättää alamaihin takaisin.

Pojat yllyttivät - enhän minä muuten!
Kissanpidollakin on tarkoituksensa, miksei sitten blogin pidollakin.

tiistai 2. joulukuuta 2008

Sotaveteraanien kuntoutusrahat taas lopussa?????

Tämä blogikirjoitus syntyy ajallisesti yhtäaikaa TV-jutun kanssa. Ohjelman igressi antaa hieman pohdinta-aikaa siihen, miten sotaveteraanien kuntoutusrahat voivat olla taas lopussa? Missä on mennyt pieleen? Onko varattu alkujaan kuntoutukseen liian vähän määrärahoja? Onko kysyntä ollut suurempaa, kuin on arvioitu? JNE...
Sotaveteraanien asioiden hoitaminen Suomelle on "häpeällinen iäisyyskysymys", joka on tupsahtanut julapuheisiin aina itsenäisyyspäivän lähestyessä. En ymmärrä, jos tahtoa on ja keinot tiedetään - MITEN SOTAVETERAANIEN ASIAT OVAT EDELLEEN HOITAMATTA?
Selittäisikö joku kuinka on voitu selvitä selittelemällä koko sodanjälkeinen aika niin, ettei sotaveteraaniasiaa ole käytännössä hoidettu. Häpeällistä!
Suomen 70.000 sotaveteraanin joukossa on 10.000 sotainvalidia, jotka eivät koskaan ole käyneet kuntoutuksessa. Miksi? Keski-ikä on 86 vuotta, ja poistuma 10 % vuosittain. Tämän vuoden tasosta onsi vuonna määrärahat supistuvat 15 %. Noin 100 kunnassa määrärahaa on ensi vuonna varattu vähemmän kuin tänä vuonna.
Läheltä olen voinut seurata yhden sotaveteraanin elon ehtoopuolta. Sotaveteraanien veljeskodille hän ei aikoinaan päässyt, koska ei ollut sotainvalidi. Hänet sijoitettiin vanhusten palvelutaloon. Minusta se oli väärin. TV ohjelman mukaan saamme ja hankimme "sotavamman toteamiseksi uusia virikkeitä". Mitähän tuokin käytännössä tarkoittaa? Väitän, että "perusteluja selittelyille".
20 vuotiaana haavoittunut sotaveteraani T. on ollut haavoittumisestaan asti tyytyväinen. Tänään hyvä - huomenna parempi!
Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis ol` maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin. Himmetä ei muistot koskaan saa!

lauantai 29. marraskuuta 2008

Vakoileva samovaari!


Balmoralin linnasta on eliminoitu siellä jo 20 -vuotta lojunut turvallisuusriski, "vakoileva samovaari". Turvallisuusjoukot päättivät hankkiutua eroon samovaarista sillä sen vanhentuneissa, itäblokista peräisin olevissa johdoissa saattoi olla vakoiluun tarkoitettuja liitäntöjä.

Nykyaikaisilla sähköisillä laitteillaan Englannin maneikas salainen turvallisuuspalvelu löysi samovaarista sisäisen turvallisuusriskin. Samovaarin sisäinen kuuntelulaite, mikäli sellainen sinne oli asetettu, olisi saattanut johtaa Englannin strategiset kansalliset edut sietämättömään vaaraan. Samovaari sai samantien häätökäskyn.

Hovin ammattitaitoiselle ja maineikkaalle palvelusväellekin venäläinen samovaari oli hieman arvoituksellinen esine. Kukaan ei oikein ymmärtänyt, mitä sillä olisi voinut tehdä? Venäläisen tsaikan juonnin ja englantilaisen "kello viiden" - teekulttuurin yhdistäminen ei onnistunut edes 20-vuodessa ja niin sai "vakoileva samovaari" mennä.
Erilaisten kulttuurien yhteiselo on niin vaikeaa....


sunnuntai 23. marraskuuta 2008

Kunnes kuolema meidät erottaa...tai

Aamun HS:n verkkosivuilla oli juttu, joka käsitteli 63 vuotta naimisissa olleen pariskunnan kohtaloa. Helsingin kaupunki on sijoittanut vanhukset eri vanhainkoteihin. Vuosien ajan lapset ovat taistelleet saadakseen vanhempansa jälleen viettämään yhteistä vanhuutta, josta he olivat haaveilleet.
Tuo yhteinen vanhuus onnistuu nyt vain lasten ja puhelimen avulla, enään ei edes puhelimen. Helsingin kaupunki ja lääketiede erottivat pariskunnan, vaikka he olivat toisilleen luvanneet muuta.
Tässä linkki juttuun:
Rovaniemelläkin selvitetään Rautiosaaren vanhainkodin, Kaartokadun ja Aaltorannan palveluyksikköjen kohtaloa - suljetaan, remontoidaan tai mietitään uudelleen käyttötarkoitusta. Mihin vanhukset sijoitetaan? Uudet päättäjät ovat (siis me) paljon vartijoina, jotta ikäihmisten palvelujen osalta arviointitavoitteet toteutuisivat. 90 prosenttia vanhuksista voisi asua kotonaan eri tukimuodoin. Monipuolisen palveluasumisen hyödyntäminen? Inhimillisen laitosasumisen turvaaminen.
Rovaniemellä vanhusten määrän lisääntyessä ikäihmisten palvelujen turvaaminen vaatii lisäresursseja - €uroja, käsi ja jalkapareja sekä tiloja. Uudessa talousarviossa huutoon vastattiinkin ja määrärahoja lisättiin.
Omaishoidontuki on Rovaniemellä jaettu kolmeen eri palkkioluokkaan, joka selviää tästä: korkein 845,89 €/kk ja alin 317,22 €/kk. Tänä vuonna tuke vaille on jäänyt kymmenen perusteet täyttävää hakijaa määrärahojen loppumisen johdosta. Ensi vuoden talousarvioon jo KH käsittelyvaiheessa lisättiin tämän korjaava määräraha. TA luvut ikäihmisten palvelujen osalta tässä 31,97 (2008) ja 34,43 (2009).
Ikäihmiset niin Rovaniemellä kuin Helsingissäkin ovat luoneet työllään meille olosuhteet, jossa päätöksiämme voimme arvottaa €uroissa. Itse he aikanaan niin eivät tehneet, vaan päätöksiä määritteli tarve. Muistan lämmöllä sitä tarinaa toiminnasta Inarin vanhusten asumisolojen parantamiseksi heti sodan jälkeen. Vanhuksia piti vakuuttaa siitä, etteivät he joudu köyhäintaloon, vaan "kylmistä asumustoistaan" silloisiin nykyaikaisiin asuntoihin.
"Kyllä me Jouluun jaksamme" - toteavat helsinkiläisvanhukset.

keskiviikko 19. marraskuuta 2008

Keskustelua vaarattomalla maaperällä

Kuntavaalien yhteydessä maahanmuuttopolitiikalla melskannut helsinkiläinen Jussi Halla-aho pääsi Helsingin kaupunginvaltuustoon pääasiassa blogikirjoitustensa perusteella. Erityisesti Uuden Suomen blogisivustolla tämä teema oli ja on varsin hallitseva. Nyt vihreät naiset ovat toimittamassa rikosilmoitusta noiden kirjoitusten perusteella. Ja keskustelu jatkuu - puolesta ja vastaan. Kansa nauraa ja valitsee puolensa. Mites se Odekin kirjoitti TEHYn lakon aikana???

Kannattaisiko keskustelu siirtää lähemmäs suomalaisten arkitodellisuutta. Tässä pari vinkkiä:

http://lotta.yle.fi/srwebanar.nsf/sivut/uutiset2004?opendocument&pageid=ContentC9BA4. Löytyy haastattelu, joka puhuttaa suomalaisia aivan jokapäiväisen arjen tasolla.

http://www.kunta-asunnot.fi/Yritys_tunnusluvut.asp. Ei löydy mitään.

http://www.kunta-asunnot.fi/tilipaatos.asp. Ei löydy mitään.

Eivätkö nämä arjen ongelmat ole niin mediaseksikkäitä? Eikö näillä saa julkisuutta? Eikö nämä tuo vaaleissa ääniä? Joutuuko näistä huudoista vastaamaan? Joutuuko tähän todella paneutumaan?

Sorry vaan mut tää on sitä todellista kunnallispolitiikkaa, johon uudet kunnanvaltuutetut voivat todella vaikuttaa teoin - ei pelkästään sanoin.

tiistai 11. marraskuuta 2008

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 6 §:n MUKAINEN KYSELY ROVANIEMEN KAUPUNGINHALLITUKSELLE:


Rovaniemen kaupunki on Kunta-asunnot Oy:ssä suurena omistajana. Kyseinen yhtiö on korottamassa vuokria tasolle, joka asukkaiden tulotaso huomioon ottaen on kohtuuton, ja tuottaa taloudellisia vaikeuksia. Toteutuessaan se tulee kasvattamaan kaupungin toimeentulomenoja huomattavasti. Yhtiön taloudelliset vaikeudet maksatetaan taantuman kynnyksellä kohtuuttomasti asukkailla.

Mihin toimiin Rovaniemen kaupunki ryhtyy yhtiön isona omistajana Kunta-asunnot Oy:n toteuttamien 10 %:n suuruisten kohtuuttomien vuokrankorostusten johdosta?

Rovaniemellä 11.11.2008
Valtuuston kokouksessa

Jaakko Portti (ensimmäinen allekirjoittaja)
33 allekirjoittajaa kaikista puolueista

Valtuuston työjärjestyksen ko. kohta:


6§ Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys

Vähintään kahdeksasosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa koskevasta asiasta.

Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.

Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta tutkimaan kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä.

torstai 30. lokakuuta 2008

Mitä sanat maksavat?

Olemme kaupunginhallituksessa tällä viikolla sorvanneet kolmena päivänä kaupungin ensi vuoden budjettia. Tänään torstaina vääntö päättyi, ja se on valmis valtuustolle esitettäväksi. Täytyy näin pikaisesti "toimeen kutsuttuna" todeta, että hyvässä yhteisymmärryksessä ja keskustelun kautta päätökset lopulta syntyivät varsin kivuttomasti. En usko, että joistain erimielisyyksistä ja äänestyksistä huolimatta, kenellekkään syntyi pysyvää sielunvammaa, tai kukaan rymisti rintaansa voitonriemuisena.
Mikä on olennaista?
 • Luottamushenkilöillä on valta, kun sitä todella halutaan käyttää, mutta myös vastuu.
 • Eri ryhmien välinen yhteisymmärrys tuottaa hyviä ja parempia päätöksiä, kun niitä todella argumenttien pohjalta maltetaan hakea.
 • Tyytyminen pelkkään voiman suomaan vallankäyttöön on älyllistä epärehellisyyttä.
 • Puhumisessa kuunteleminen on tärkeintä.
 • Kunnallispolitiikassa oppii aina. Elämä on jatkuvaa uuden oppimista.
 • Budjetissa sanoilla ja muotoiluilla on hintalappunsa.

Keskeisimpiä kohtia budjetissa:

 • Koulua ja kahdeksaa päiväkotia ei myydä leasingyhtiölle ja vuokrata takaisin kaupungin perustoimintojen käyttöön, eikä niitä lunasteta omaksi 20 vuoden päästä. Niiden kunnostus sisällytetään investointiohjelmaan. Se on halvempi ja vähemmän riskejä sisältävä.
 • Muurolan lukio, Oikaraisen ja Nivankylän koulut, sekä Pöykkölän kouluyksikkö eivät ansaitse lakkautuspäätöstä, vaan niiden työ nähdään säilyttämisen ja kehittämisen arvoiseksi.
 • Keskuskentän remonttia jatketaan aiemman suunnitelman mukaisesti. Varmistetaan valtionavun saanti, ja turvataan lasten liikuntapaikan säilyminen kaupungin sydämessä.
 • Veroäyriä ei nosteta, vaan investoinnit katetaan lainarahalla siltä osin kuin siihen tarvetta on (6 milj.).
 • Ounasvaaran länsilaidan rakentaminen nyt lienee lopullisesti (nähtävillä oleva ajanjakso) haudattu.

Hajamietteitä:

Usko positiivisen sanoman voimaan luo ympärilleen tulevaisuudenuskoa. Eikö talouden vanha viisaus enään olekkaan voimassa? Laskusuhdanteen aikana kannattaa valtiovallan ja kuntien investoida, laajentaa ja korjata. Pitää rattaat pyörimässä. Noususuhdanteen aikana maksetaan velkoja pois.

Ei oteta syömävelkaa, jos otetaan niin investointeihin, pidetään rattaat pyörimässä yms...

Valtiontalous on kunnossa - kuntien kuralla. Onko oikein tyytyä tähän? Eikö pitäisi kyseenalaistaa? Tämä vasen tasku täynnä ja kunnossa (valtio)/ tämä oikea tasku tyhjä ja reikiintynyt (kunnat). Saman ihmisen rahoja (suomalaisten) - toinen tyhjä ja toinen täys. Voiko koko keho olla kunnossa, jos toinen puoli pitää huolen vain yhdestä lohkosta välittämättä toisen kunnosta. Tyydy vähempään verenkiertoon, tai ota kainalokeppi ja ulkoista!!

Miksi TV uutisoi kymmenen suurimman kunnan osalta voimakkaista investointiohjelmista, vaikka velkarahalla, ja Rovaniemi jäädyttäisi?

Niin mitä sanat ja tekstimuotoilut maksavat? Mikä on niiden hintalappu? Budjetti ja sen tekstimuotoilut/perustelutekstit muodostavat kokonaisuuden, joka on tulevan toiminnan (ensi vuosi) perustana kun virkamiehet valmistelevat esityksiään, kun kunnan päätöselimet tekevät päätöksiään jne.

Summa summarum

Tämä tekstisi Timo on varmuudella turha "Vain yksi asia jäi vähän kaihertamaan. Monitoimikentäksi muutettavan Keskuskentän remonttia ei varmuudella saatu vielä palautettua aiemman päätöksen mukaisesti alkamaan jo ensi vuonna. Esityksen muutoksesta tein, mutta vedin sen lopulta pois kun yksimielisesti tekstiin lisättiin lausuma, jonka mukaan kaupunki aloittaa heti neuvottelut sopivan rahoitusratkaisun löytymiseksi, jotta hanke päästään aloittamaan vuonna 2009."

tiistai 28. lokakuuta 2008

Tyrky ja Pyrky - kaksi vaalityön pirulaista

Vaalityö on nyt tehty, tulos saatu ja huomenna vahvistetaan. Mitähän rupeaisi tekemään? Ensinnäkin kiitos kaikille vaalityöntekijöille hienosta työstä ja äänestäjille tuloksesta. Äänisaalis 130. Lähes kaksinkertainen määrä viime kertaan. Nyt takanani on kolmet kunnallisvaalit, joissa äänimääräni on kasvanut. Harmitaako?? Ei sitten yhtään. Tulos on odotusten mukainen.

Luottamusta joko on tai ei ole. Takanani oli pitkäjänteinen työ ihmisten auttamiseksi arjen ongelmissa. Oli KELA, sosku, työkkäri, asunto, vakuutus yms. ongelmia ratkottavana, joissa saatoin auttaa konkreettisesti. Samalla olen itse oppinut näistä tapauksista paljon. Jos oma asintuntemukseni ei ole riittänyt, olemme saaneet apua verkostoni kautta. Se on suurena apuna myös tulevaisuudessa.

Vaalikampanja on siitä kummallinen värkki, että on niin paljon piilossa olevia epävarmuus-tekijöitä, joita ei voi järjellä selittää. Konsta Pylkkäsen tavoin voisi kysyä "Mistä se kannatus tulee ja mihin se menee?" Miksi? - kysymyksiä on enemmän kuin niihin on varattu vastauksia. Keskusta näyttää nyt hakevan syyllisiä, ennenkuin analyyseistä on painomuste kuivunut. Onkohan viisasta tehdä johtopäätöksiä paniikkituunnelmissa? Omassa puolueessanikin on syytä tarkkaan analysoida mitä tapahtui ja miksi tapahtui. Vaalitulos on seuraus, jonka analysoinnilla löytyy syyt, joista täytyy tehdä johtopäätöksiä tulevaan.

Tyrky ja Pyrky ovat hyviä työntekijöitä vaalikampanjassa kunhan niiden työnjako ja rajanveto ovat selviä. Ne ovat kuin pirullisia kuiskaajia - tee näin, eikun näin! Harmillisesti ne eivät ole auttamassa ehdokasta vaalituloksen selittelyssä ilkikuriselle kansalle. Mites se näin kävi, vaikka pyrit niin kovasti, satsasit rahaa, lupasit kuut ja mannut ja olit niin ystävällinen! Vaalikansa on ankaraa ennen vaaleja ja ankaraa niiden jälkeenkin. Voittajan on helppo hymyillä ja rehvastella. Hävinneen osa on ankeampi.

Tyrky saa käyttövoimansa ja työkalunsa äänestäjistä ja ehdokkaan aiemmasta työhistoriasta. Pyrkyn käyttövoima kumpuaa ehdokkaasta itsestään ja osin myös narsismi-ilmiöstä. Ehdokas tarvitsee sopivassa suhteessa sekä Tyrkyä että Pyrkyä. Työnjohtajana täytyy olla ehdokkaan itse, muuten nämä demonit ottavat vallan, kampanjasta katoaa linja ja johdonmukaisuus. Se riistäytyy käsistä.
Vaalibudjettini oli 500 €. Se koostui kolmesta ilmoituksesta Roi Press lehteen ja 2000 ehdokasesitteestä. Ilmoitus ja esite sisälsivät kuvan, nimen, yhteystiedot ja numeron. Pyrky kuiskasi "Ota käyttöön kirjastokortti". En siihen suostunut, koska se olisi ollut moraalitonta asukasyhdistysten toiminnan hyväksikäyttöä omana keppihevosena vaalityössä. Elämää on vaalien jälkeenkin. Välistävedot tuppaa löytämään edestään tulevaisuudessa. Hetken hurmasta saa pitkäaikaisen riesan.

Laita "ratiomainos" se on halpa ja tehokas - kuiskasi Pyrky. En laita. Luotan, että nää riittää. Laita oikaisu! Ihmiset luulee, että olet käyttänyt vain yhden puheenvuoron valtuustossa. Näin luki lehdessä. Laita ilmoitus Uusi Rovaniemeen ja Lapin Kansaan. Budjetti ei kestä - siis en laita, vaan etenen aiemman suunnitelman mukaisesti. Luotetaan nyt vain ihmisiin - tätä viestitin eteepäin. Tämä luottamuksen viestittäminen antoi Tyrkylle lisää työkaluja vaalityöhön, joita kokoomuskaan ei onnistunut kaappaamaan, vaikka se ne kaksi työkalua viiteryhmältäni veikin.

Älä unohda köyhän asiaa! Näistä asioista ei saa kovin mediaseksikkäitä pirskeitä aikaiseksi - siispä nyyttikestit saavat riittää. Mielelläni jätän fiinimmän väen pidot väliin, ja pysyn omalla saralla, joka on omintani. Elämän Tosi TV:ssä olen ulosäänestettyjen, talosta poistettujen, diilissä pudonneiden jne. puolella, kuin hurmaannuisin tästä jatkuvasta tehokkuus-, osakekurssikehitys- ja muusta menestys päämääränä elämäntavasta.


Vielä kerran kiitos!

tiistai 21. lokakuuta 2008

Rollon vaalisatu


Olipa kerran pieni, mutta laaja kylä pohjoisessa tietyllä leveysasteella maassa nimeltä Suomi Finland Lapland. Sitä Rolloksi kutsuttiin tai Rollywoodiksi. Riippuen siitä kummalta laidalta tai suunnalta huudettiin, vai huudettiinko ollenkaan, O-vaaralta tai downtownista, vaiko vain kuiskattiin. Ja kaiku vastasi - Rollowood, Woodrolly, Rolly, Wood, Rolly... loputtomiin..

Vastasi vaara, vastasi O-joki ja vastasi toinen, se K-joki. Se ruoppaamaton ja pengertämätön. Ei ollut tulvasuojeltu - ei . Hukkuvatko maat ja mannut kylän isäntämiehet päivittelivät ja rukoilivat kauhuissaan. Miten sen saarenkin nyt rakentaa? Ja sen O-vaaran L-laidan? Oli siinä kylän kirkon freskon tekijällä - sillä Notre Damen kellonsoittajan sukulaissielulla tekemistä - saada jotain tolkkua tähän kylän elämänmenoon kuvattavaksi seinälle ja tuleville sukupolville.

No joet, niiden yhtymäkohdan ja sen O-vaaran hän sai -se riittäköön. Niin, ja tietysti itse ylipäällikkö keskelle. Keskelle, eikä missään tapauksella laidalle, ei oikealle eikä ainakaan vasemmalle, vaan nimenomaan keskelle. Siitäpä kansallinen kaupunkipuisto, ja valtuuskunta pikimmiten päämajaan hyväksyntää hakemaan.

Eurooppaviisuissa menestys oli kylällä ollut huono. Interviisuissa = kansainvälinen, parempi, kiitos Kuoppamäen. Aukion pojat kävivät hakemassa voiton, ja aukion nimi - eikun uusiksi. Ei haittaa vaikka tulikin sittemmin hieman persnettoa. Näin kävi myös kylälle, jossa nyt kiivaasti valittiin uutta kyläneuvostoa. Pantiin pystyyn kampanja, jota vaaleiksi kutsuttiin. Kaikki kynnelle kykenevät riensivät ehdolle - Minä kanssa? Minä ehdolle! Mulle kannatusta! Ja tietysti mulle kanssa, ja naapurille, paitsi ei sille toisinajattelevalle. Konsesushenkisten täytyy pärjätä. Muuten mistään ei tule mitään ja kaikki menee päin Peetä - ja rahat loppuu. Koko L/S-aukio oli niin täynnä lupauksia, vastuullista ja vahvaa vaikuttamista, välittämistä ja huolenpitoa sekä ennenkaikkea asiantuntemusta, että osa kylän isojen talojen rouvista harkitsi jo kriisiavun hälyttämistä päämajasta.

Talot, kylät, koulut, vaivaistalot, kulkuväylät,viemärit yms.. kaikki rapistuneet tyynni. Ja vielä väärässä paikassakin. Joet vielä halkovat niitä, ja se viheliäinen O-vaara. Väki tuolla tai täällä ja palvelu tuolla tai tässä. Mikä neuvoksi? Täytyy tarkastella palveluverkkoa - niinkuin kalaverkkoa, tässäpä oivallinen mantra. Siinäpä vastaus ja ratkaisu. Väki uudelleensijoitettiin - vanhat tuonne ja tänne - nuoret tuonne ja tänne - tänne taas hieman nuoremmat tai sitten hieman vanhemmat, riippuen kunkin kyvystä siirtyä uuteen sijoituspaikkaansa. Kunhan vain ei maksaisi paljon kauhisteli kylänvanhin.
Älä anna mitään lupauksia kuiskasi Alkion sukutilan nuori-isäntä, jota Vanhaseksi nuoresta iästään huolimatta kutsuttiin. Älä edes sitä lupausta, mistä Alkion sukutilan vanhaisäntä aikoinaan vannotti - "Älä unohda köyhän asiaa?". Sitä lupausta nyt ainakaan ei missään tapauksessa saa antaa, kauhistelivat kaikki kylän suuret isäntämiehet.

Vilenin setä, sieltä itämailta "shemeikkojen maasta", neuvoi piruuttaan - lupaus on niinkuin kananmunan kuori, riko se, ehdottomasti tee niin. Ja kylän miehet sieltä oikealta laidalta tarttuivat syöttiin, ja veivät kylän kaikki työkalutkin mennessään. Harmi vaan, että risuparran sijasta hakuhommiin joutuivat laittamaan sen kylän ainoan siloposkisen pojan, sen oppineen. Mutta hänhän säätelikin tiukasti kylän rahakirstun avainta. Kenen idea oli antaa se nuorimmaiselle, päivitteli Hyyssälän tilan vanha emäntä. Häntä kylän poikaviikarit ilkikurisesti nimittivät Niskavuoren vanhaksi emännäksi. Kirstun vartija rallatteli muina miehinä "Annan, en anna, no vähän, mutta leikkaan kerrointa. Tuntuu paremmalta, mutta saat vähemmän. Se riittäköön!"

Mikä neuvoksi? Myydään kylän pitotarvikkeita ja palstoja pois, ja liisataan takaisin. Kaukainen rahamies on luvannut koplata tämän. Tase kohentuu, mutta tuloksenteko paranee, ja saadaan "kiristysruuvi" kaupanpäälle, sekä tietysti plussapisteet. Lunastetaan sitten takaisin, kun on taskussa hieman rahaa pähkäilivat Alkion sukutilan viriilit perijäpojat. Ja uudet valot loistivat kylän keskeisintä peltoa niin, ettei kylän naimattomille neidoille tahtonut löytyä piilopaikkaa edes perinteikkäältä Sahanperältä. Asia, josta Kauppalan vanhat aikamiespojat olivat niin kovasti harmissaan.Menestystä ja hyvää vaalipäivää kaikille

Kuka bolggaa vaalien jälkeen?"Me kakarat vaikutamme Ivalossa 60 - luvun alussa."

Mitä vaadimme jo tuolloin

KOULUTIE KEVEÄMMÄKSI JA NÄVERNIEMENTIE LEVEÄMMÄKSI

tavoitteemme on tuolta osin toteutunut.

AntL esitti provosoivan (hyi, hyi) kysymyksen omassa blogissaan (linkki oikealla alempana, sorry AntL) - kuka meistä bloggaa vaalien jälkeen, viikon/kuukauden/vuoden kuluttua? Ei pitäisi provosoitua jos provosoidaan sanoi aikoinaan emeritus presidenttimme MK. No provosoidun kuitenkin.

Itsestäni olen huomannut sen piirteen, että kirjoittamalla ajatusten sekamelska päässä auki, testaamalla tekstiään esimerkiksi koti- ja lähipiirissä, saa kuvan siitä onko ajatuskulku ymmärrettävä. Aion siten jatkaa bloggaamista jo itsenikin tähden. Lähdenhän sitäpaitsi talveksi tuntureille aina viikoksi työhommiin - siellä on iltaisin ja öisin aikaa. Ja sitäpaitsi kauempaa näkee tarkemmin.

Sama se on tämän vaalityön kanssa. Kaiken hyvän lupaajia, vahvaa vaikuttamista, välittämistä, huolenpitoa vauvasta - vaariin, asiantuntemusta yms. on esiintynyt aivan vaivaksi asti. Se on varmasti katoava luonnonvara - häviää kuin tuhka tuuleen 26.10. 2008. Missä näytöt, todistusaineisto ja todistajat.

Sitten vaalibudjettini. Se on 500 €. Se koostuu kolmesta ilmoituksesta Roi Press-leehteen, "Köyhän" painamista (omatekemä) esitteistä sekä kotisivukustannuksesta. Bensakuluja en ole eritellyt, enkä omaa ja tukijoiden ajankäyttöä. Entäs tulopuoli. Pääosin omaa rahaa, ellei Kempeleen mies laita lupaamaansa osuutta. Varmaan odottaa miten äijän käy? Niin ja kaksi viinipulloa (hintaa en tiedä) kotisivujen teosta, johon kulutin yhden yön.

Paljonko maksat, vai tarjoakko kaljan? En maksa mitään, enkä tarjoa kaljaa - vahvan tuen minä teiltä tarvitsen, sitä minä haen. Mitä lupaat kun pääset? Lupausten jakaminen on vaalienaluslumpustelua, jonka Vanhanenkin on kieltänyt. En lupaa yhtään mitään - kuin perehtyä asioihin ja tehdä parhaani. Mitä sinä siellä saat aikaiseksi? Jokatapauksessa 75 valtuutettua siellä päättää - ne saa aikaiseksi......
sunnuntai 19. lokakuuta 2008

Vääriä johtopäätöksiä kaupungin taloudesta
Rovaniemellä on virinnyt hillitön vimma rakentaa kohtuuttoman korkeita kerrostaloja eri puolille kaupunkia. Eräiden visioissa kerrostalot voisivat olla osin jopa 16 kerroksisia. On Ounasvaaran länsilaitaa, Jyrhämänrantaa, Lainassaarta, Pirttilampea, Ounaskoskea yms...

Aiemmin tyrmätty Ounasvaaran länsilaita on otettu uudelleen tapetille rajummin kuin 2000 luvun alussa torpattu hanke. Nyt aluetta havitellaan kokonaisuudessaan kerrostaloalueeksi. Perusteluiksi esitetyt taloudelliset seikat ovat keksittyjä. Ollessani teknisessä lautakunnassa Lainassaaren omistajat halusivat kaavoittaa omakoti- ja rivitaloja. Nyt tuollekin keskeiselle ja näkyvälle saarelle tulisi kerrostaloja. Muutosesitykset ovat kaupunkikuvaa rikkovia.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta ja riittävän asuntotuotannon edellytyksiä. On totta, että Rovaniemelle tarvitaan vuoteen 2015 mennessä noin 3500 uutta asuntoa, ja että asuntokuntien keskikoko tulee pienenemään, että vanheneva väestö siirtyy omakotitaloistaan kerrostaloasumiseen jne..

Itseäni kuitenkin häiritsee se, että juuri nyt kaupungin omalla taloudellisella tilanteella perustellaan epäterveen- ja yhdyskuntarakenteen rikkovan maankäytön ja kaavoituksen tarvetta. Eikä niin, että alueiden käytön suunnittelulla pyrittäisiin taloudelliseen yhdyskuntarakenteeseen ja alueiden käyttöön. Joka vuorostaan vaikuttaa kaupungin talouteen positiivisesti.

Ei ole pystytty osoittamaan esim. Ounasvaaran länsilaidan tai Lainassaaren rakentamisen kokonaistaloudellista kannattavuutta. Pelkästään esim. kunnallistekniikan osalta arvioiden voi olla kannattavaa, Lainassaaren osalta tuskin senkään suhteen.

Kaupunginhallitukselle esitetyssä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa palvelukylien osalta todetaan vain, että ”palvelukylien tonttitarjonta pidetään kysyntää vastaavalla tasolla” – riittääkö vain tällainen toteaminen ohjaamaan aktiiviseen tonttipolitiikkaan palvelukylissä. Tonttitarjontaa on lisättävä aktiivisesti sinne, missä palvelutarpeita voidaan tyydyttää ja hyödyntää maksimaalisesti palvelurakenteiden resursseja.


Vaalityö on vaarallistaTällaisen kannustusviestin sain tukijaltani - muillekkin kannustukseksi...

Suurensin ja monistin "tuoreita" kuvia, jaoin ne näihin kahteen taloon Mogadishu avenuella. Sitten juoksin, asunnoista tultiin pihalle, huudettiin ja mekkaloitiin ja poltettiin roviolla työni tulos. Olen kasannut kaikki huonekaluni porraskäytävään johtavan oven eteen.
Kun tapaat vaalikentällä tällaisia esitteitä jakavia henkilöitä - ota talteen, ja anna poliittinen turvapaikka. Haen 26.10 päivän jälkeen kotiin.

perjantai 17. lokakuuta 2008

Rovaniemellä edessä linjan valinta
Tänään kaupunginhallituksessa käsiteltiin kaupunginjohtajan ja virkamiesten valmistelema budjettiesitys ensi vuodelle. Budjetti luettavissa kokonaisuudessaan täältä

http://www.rovaniemi.fi/includes/file_download.asp?deptid=15175&fileid=26512&file=20081017102224.pdf&pdf=1

Toivoa sopii, että budjettiesityksestä käydään poliittisten ryhmien välillä avointa keskustelua, joka näkyy myös kunnallisvaalikampanjoinnissa. AntK oli jo omassa blogissaan typistänyt vasemmistoliiton keinovalikoiman näin yksioikoiseksi:
"Arvatenkin varsinkin vasemmistoliittolaisten johdolla talouden tervehdyttämistoimien tilalle tarjotaan taas sitä yhtä ja samaa vanhaa konstia eli veroprosentin nostoa. 1 prosenttiyksikön nosto tuo kaupungin kassaan n. 8M€ vuodessa."

Enpä Antti usko, että käsittelyjärjestys vasureilla on tämä, vaan arviointi kyllä lähtee liikkeelle kuntalaisten palvelutarpeiden sisällöllisestä ja laadullisesta arvioinnista, ja sitä kautta etenee niiden kattamisratkaisuihin. Esimerkiksi Muurolan lukion tai Oikaraisen koulujen osalta täytyy kyllä käydä laajempaa arviointia niiden sulkemisen merkityksestä, ei vain säästöjen nimissä, vaan laajemminkin näiden kylien tulevaisuuden näkökulmasta.

Myös rakenteiden purkamiset ovat "taas sitä yhtä ja samaa vanhaa konstia", jota poliittisen kartan oikealta laidalta on tarjottu aiemminkin. Samaan kategoriaan niputan myös "uudenlaisen rahoitusratkaisun - liisauksen" - jota tarjotaan koulun ja 8 päiväkodin osalta ratkaisuksi.

Edessä sittenkin sisällöltään mielenkiintoiset kuntavaalit. Keskustelunaiheita riittää kaikille.
keskiviikko 15. lokakuuta 2008

Kansallinen kaupunkipuistokummajainen Rovaniemelle
Uteliaisuus palkitaan. Osallistuin tänään pääkirjastolla kansallista kaupunkipuistoa käsittelevään esittelytilaisuuteen. Ympäristöministeriön virkamies esitteli mielenkiintoisella ja kiihkottomalla tavalla kansallisia kaupunkipuistokriteerejä, ja toteutettujen kaupunkipuistojen merkitystä eri kaupungeille. Niistä mielenkiintoisimpia itselleni olivat Hämeenlinnan ja Hangon esimerkit. En pane hanttiin, jos Rovaniemeltä lähdettäisiin tutustumaan niihin.
Kameraa ei nyt ollut mukana, mutta väkeä oli kiitettävästi. Asia kiinnosti kaupunkilaisia. Myös minua. Olin siellä "opintomatkalla", mistä kaupunkipuistohankkeessa myös Rovaniemelle on kyse? Pelkkä Ounasvaara ei ole kaupunkipuisto, vaikka se tärkeä osa sitä onkin. Muillekkin uteliaille laitan tähän linkin, josta selviää kaupunkipuistohankkeiden tarkoitus ja kriteeristökäykääpä tutustumassa.
Oma mielikuvani Rovaniemelle sijoittuvasta kaupunkipuistosta lähti liikkeelle pääkirkon freskosta (tulikohan oikein). Siinä voisi olla lähtökohta, laajennettuna kaupungintalon, kirjaston ja teatterin muodostamalla kokonaisuudella - kirkon, hautausmaan ja kirkkolammen kokonaisuudella - molemmat sillat (Jätkänkynttilä ja Rautatiesilta), Kemijoen ja Ounasjoen molemminpuoliset rannat, mukaanlukien Lainassaari - ja jatkuen edelleen pitkälle Ounasvaaralle.
Ministeriön virkamies kuvasi kaupunkipuistokokonaisuuden yhtenäiseksi helmeksi, jossa lanka yhdistää eri helmet toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, kukin helmi on omalla tavallaan kokonaisuuden osa ja tuleville sukupolville säilyttämisen arvoinen. Itse lähdin siitä, että Rovaniemellä olisi luontevampaa ajatella niin, että eri "helmet" yhdistyisivätkin toisiinsa pitkospuiden tapaan.
Asia etenee kahta tietä: aloitteiden käsittelyllä kaupungin organisatiossa ja selvityksen tekemisellä siitä, mitä kaupunkipuisto Rovaniemelle voisi merkitä? Ja toisaalta avoimen kansalaiskeskustelun viriämisenä kaupunkilaisten keskuudessa. Avoin kansalaisliike Rovaniemen joukkoliikenteestä voisi toimia esimerkkinä siitä, millä tavoin kaupunkipuistohanketta Rovaniemelle voisi edistää ja kehitellä.
Otsikkokummajainen kiihottakoon avoimeen kansalaiskeskusteluun, jonka tavoitteena on etsiä yhdistävää näkemystä Rovaniemelle esitetystä kansallisesta kaupunkipuistosta.

tiistai 14. lokakuuta 2008

Onko niin jos siltä näyttää?Eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa koulujen ja päiväkotien myynti rahoitusyhtiölle, ja niiden takaisinvuokraus kaupungin perustoimintojen (päivähoito ja koulutus) käyttöön vedettiin äänestyspäätöksellä pois valtuuston listalta. Jätin asiaan kaiman kanssa eriävän mielipiteen. Kantani on selvä ja pysyy myös vaalien jälkeen - ne tulee pitää omassa omistuksessa ja korjata omana työnä.
****
Olen saanut myönteistä palautetta vaalityöstäni. Se hivelee korvia, mieltä ja koko kehoa. Kiitos palautteesta. Valtuuston kahvitauolla Juuruspolven Juhanin lausumaan näyttävästä kampanjastani totesin, että olinkin ollut viikon poissa Saariselällä työmatkalla. Täytynee harkita tämän taktiikan jatkamista.
****
AntL ja AntK - L ensin kun hän on virkaiältään vanhempi - ovat kunnialla kantaneet numeroa 33 aiemmissa kunnallisvaaleissa. Onko numero enne, se nähdään 26.10 illalla. Toivottavasti mies on numeron arvoinen. Ja kenelle se siirtyy tulevaisuudessa - toivottavasti nuorelle ja avarakatseiselle ehdokkaalle.
****
AntL kertoi yhdeksäsluokkalaisten tekemästä YLE:n vaalikoneen testistä, jossa näkemykseni vastasivat parhaiten testaajan kantaa, ja hänen olivat kauimpana. Kuka tuo Jaska on? Se uteliaisuus täytyy säilyttää ja kantaa vaalipäivän iltaan saakka. Yritän olla kiinnostava ehdokas.
****
Ompas vasurilla hyvä lennäkki. "Köyhälle" totean, että tällä vaalibudjetilla ja resursseilla köyhän ei kannata tehdä huonoa. Mainos on omatekoinen, eikä valokuvakaan ole trikkikuva.
****
Kempeleen kaveri pahoitteli, ettei voi mua äänestää ja pyysi tilinumeroa. Kun ja jos tukea tulee, sehän täytyy ilmoittaa. Leikillisesti totesin, että laita vain 999,95 € koska Suomessa on pyöristyssääntö ylös ja alaspäin.
****
Pääministeri Vanhanen kehottaa ehdokkaita välttämään katteettomia vaalilupauksia. Hyvä neuvo. Omassa mainoksesani ei olekkaan muuta kuin kuva, nimi, yhteystiedot ja numero äänestyskehoituksen kanssa. Yksinkertaistaminen on tehokasta. Saan kai kuitenkin korostaa lähiöpalveluiden merkitystä ja yrittää tehdä parhaani.
****
Tässä narsismissakin on todettava, että äänestäjäthän kaiken lopulta ratkaisevat - siihen on tyytyminen ja "pulinat pois". Tänään klo 8.00 aamukahveille Gaissaan, klo 11.00 Lordiaukiolle vaaliteltalle kahville, klo 13.00 kaupungintaloa "valtaamaan", klo 14.30 LKS:stä hellu pois töistä ja sitten iltapäiväunille.


lauantai 11. lokakuuta 2008

ANNA MEILLE JOKAPÄIVÄINEN PERUSTURVARIKOSMoni kansalainen hakiessaan erilaisia sosiaalietuuksiaan tuntee kokeneensa veristä vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. Voimia ei tahdo löytyä taisteluun KELA:n, Työvoimatoimiston, Sosiaalitoimiston, eri viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden päätöksiä vastaan, vaan katkeroituen niellään ”valitusosoitus” hiljaisuudessa. Ihmisille tunne on aito ja kokemus on oikea – sitä vastaan on turha väitellä.

Itsekin avustaessani ihmisiä valitusten, lausuntojen ja oikaisuvaatimusten teossa olen usein joutunut toteamaan oman riittämättömyyden kapulakielen, pykäläviidakon ja lain tulkintojen sekamelskassa. Onneksi asiantuntija-apua on ollut ystävien kautta saatavilla.

Helsingin kaupungin sosiaaliasiamies ja Vantaan sosiaali- ja potilasasiamies haluaisivat sosiaaliturvajärjestelmään kohdistuvat laiminlyönnit rikoslain piiriin. Päättäjät halutaan rikosvastuuseen äärimmilleen viedystä säästämisestä. Leivättömän pöydän ääreen voisivat joutua määrärahoista päättävät tahot kuten kunta, sairaanhoitopiirit tai valtion julkisyhteisölliset laitokset. Perusturvarikos ei koskettaisi yksittäisiä, perustason sosiaalityöntekijöitä, jotka työssään noudattavat vain ylhäältä annettuja ohjeita.

Perusturvaan kohdistuvan rikoksen avulla saadaan vastavoima jatkuville säästämispaineille. Se toimisi eräänlaisena veneen perälautana turvaamassa, ettei säädettyjä oikeuksia vyörytettäisi yli laidan. Ovatko toimintaohjeet ja tulkinnat lain mukaisia? Vallitseeko kunnissa eri sosiaalietuuksien kohdalla lainmukainen tilanne? Perusturvarikos-lain mahdollisuuksia tulla voimaan lisää esittäjien mielestä se, että nykyinen hallitus turvautui itsekin rikoslakiin Tehyn hoitajalakon aikana.

Lain sisältö voisi olla käänteinen ja samansuuntainen rahoitusmarkkinoiden ”sisäpiiririkoksen” kanssa. Rahoitusmarkkinoilla sisäpiiritiedon hyväksikäyttö omaksi eduksi on sisäpiiririkos, josta seuraa rangaistus. Se on moraalitonta rahan ahneutta ja anastamista sisäpiiritiedon avulla. Perusturvarikos olisi siten sitä, että viranomaisen/päättäjän hallussa ja olemassa olevaa tietoa ei välitetä asiakkaalle hänen hyödykseen ja edukseen. Perusturvarikos kohdistuu saajaan, ja polkee hänen oikeuksia ja oikeusturvaa.

Perusturvarikoksen tunnusmerkkejä voisivat siten olla esimerkiksi että: asiakkaalle ei kerrota ja selvitetä hänen oikeuksiaan - ei neuvota, jos hän ei osaa kysyä. Tulkitaan lainsäädäntöä asiakkaan vahingoksi, käsittelyaikoja venytetään kohtuuttoman pitkiksi, määrärahat säädetään tietoisesti liian alhaisiksi jne..

Sisäpiiriritiedon hyväksikäytön rajaamisella tähdätään siihen, ettei moraalittomasti ahnehdittaisi liikaa. Sosiaaliturvaan kohdistuvien laiminlyöntien saattamisella rikoslain piiriin taas lähtee saajan näkökulmasta, että hän todella saisi hänelle lain mukaan kuuluvat etuudet, ja ettei vietäisi viimeisiäkin.

Tutkijoille olisi työsarkaa selvittää kumpia tapauksia on enemmän – asiakkaan sosiaaliturvan väärinkäyttötapauksia, vai päättäjien ja viranomaisten asiakkaaseen kohdistuvia perusturvan väärinkäyttötapauksia? Mittarina €uro olisi aika hyvä ja selkeä!

tiistai 7. lokakuuta 2008

Sisällön ja muodon kohtalonyhteys

Mikä yhteys on sisällöllä ja muodolla? Ovatko ne kohtalotovereita? Onko toista ilman toista? Kumpi on ensisijainen? Määrääkö sisältö muodon, vai päinvastoin? Miten ympäröivä aika ja paikka muovaavat kohteen sisältöä ja muotoa? Tätä yhteyttä voi pohtia monelta kantilta - filosofisesti, käytännön kautta, tai muuten ihan vain huvikseen. Tarkasteltavan kohteen (asia, ilmiö, palvelu, esine yms.) sisältö monine ulottuvuuksineen saa muotonsa, ilmentymänsä sen rakenteissa. Rakenne ja muoto nähdään ensin, se on sisällön näkyvä osa - sisältö onkin sitten ikään kuin piilossa. Sen hahmottaminen omin silmin onkin jo paljon hankalampaa.

Nyt päästän lukijan piinasta. Kyse on kuntapalveluista ja palvelurakenteista. Palvelurakenteita on uudistettava! Tätä mantraa hokevat ne tahot, jotka haluavat nimenomaan ensisijaisesti puuttua rakenteisiin - uudistaa ja muuttaa niitä. Palikat laitetaan uuteen järjestykseen, ja rakenteet päivitetään tähän päivään "paremmin" sopiviksi. On totta, että ajan muutosten myötä osa näkyvistä rakenteista kaipaa uudistamista.

Tavoitehan on hyvä. Näin kai pitääkin tehdä - ehkä. Entä sisältö, seuraako se perässä - päivittyykö se rakenteita uudistamalla? Muuttamalla rakenteita osa sisällöstä joutuu väkisin muuntumaan uusia rakenteita vastaavaksi. Kuntapalvelujen osalta tämä tarkoittaa myös sitä, että osa niistä puristetaan sisällöstä ulos. Niitä yksityistetään, ulkoistetaan ja siirretään "kolmannen sektorin" hoidettavaksi. Rovaniemelläkin on jo pitkään haikailtu yksityisiä palvelumarkkinoita hoitamaan tiettyjä kuntapalvelujen osia - vanhustenhoitoa, päivähoitoa, siivousta, kunnossapitoa yms.

Tarvitaanko myös kuntapalvelujen sisältöön kohdistuvaa uudelleen harkintaa? Kunnilla on lain perusteella järjestämisvastuu kuntapalveluista. Miten nuo palvelut järjestetään, siinä poliittisella päätöksenteolla on merkittävä asema. Poliittisessa päätöksenteossa päättäjien arvopohjalla on suuri merkitys - kyse on valinnoista. Tuo sisältöön kohdistuva uudelleen harkinta täytyy olla arvopohjaista - lähdetään liikkeille arvoista ja ihmisestä.

Kuntapalvelujen järjestäminen vaatii rahaa - vero€uroja. Kuntatalous on pidettävä kunnossa - sehän on selvää. Vanha sananlasku "vaikka olisi kuinka rikkaan talon lapsi, kun ei ole rahaa niin ei ole rahaa" - raamittaa myös tänä päivänä kuntatalouden liikkumavaraa. Suomi niminen valtio kurittaa osaltaan kuntataloutta. Hallitus rajaa poliittisilla päätöksillään kuntien mahdollisuuksia järjestää palveluja kuntalaisille. Kuntapäättäjille näyttäisi jäävän tässä vain päätäntävalta siihen, miten niukkuutta jaetaan.

Itse korostan sisällön ensisijaisuutta rakenteisiin nähden. Tarpeen ja sisällöllisen tarkastelun kautta tehdään päätökset järkevistä palvelurakenteista, ja palvelujen tuottamisen rahoitusratkaisuista (veroäyristä ja maksupolitiikasta).

lauantai 4. lokakuuta 2008

Nyt kyllä pukkaa keskustelua

Eräs ystäväni kyseli tässä taannoin keskustelun perään kunnallisvaalien tiimoilta. Missä keskustelu ajankohtaisista kunnallisista teemoista luuraa? Samoin AntK on omassa blogissaan (22.9.) "Missä ne vaalit on?"pohtinut samaa asiaa.

Kampanjat ja keskustelu ovat tähän saakka olleet juuri suurelta osin piuhojen kätköissä. Kannat ja keskustelualoitteet ovat enterin näpäytyksellä siirtyneet blogeihin ja nettiyhteisöjen taivasteltaviksi. Suuri osa äänestäjistä kuitenkin odottaa ja lukee lehtien mielipidesivuja - milloin kannat putkahtavat sinne?

Nyt täytyy valittaen kuitenkin todeta, että taitaa ne palstat seuraavina viikkoina täyttyä aivan muusta keskustelusta. Alma Median toimivan johdon "Moka mikä moka" - projektin hedelmiä makustellaan seuraavat viikot. Keskustelualoitteet ajankohtaisista kunta-asioista taitavat jäädä tässä alakynteen. Se ilmapiiri, jossa vaalit käydään saavat nyt aivan uuden ulottuvuuden - eri osaset ja palikat asettuvat vaalimaastossa uusille paikoilleen. Oma avaukseni Rautatiesillan vaarallisuudesta tuli sen verran ajoissa julki, että se ei jäänyt tämän "ilmastomuutoksen" jalkoihin. Muut saavat kyllä nyt odottaa tämän härdelin kulkua.

Rovaniemen vaalien osalta on todella suuri vahinko, että keskustelu päätöksentekokulttuurista, koulujen ja päiväkotien liisauksesta, Rantareitista, Valionrannasta, Ounasvaaran länsilaidan kaavoittamisesta, kaupungin taloudesta yms. näyttävät jäävän alakynteen julkisessa keskustelussa.

Vaalikampanjan loppupäiville ajoittuvan Lapin Kansan vaalipaneelin onnistumisen ja koko kunnallisvaalikeskustelun kannalta on syytä vaihtaa paneelin vetäjä Heikki Tuomi-Nikula toiseen henkilöön. Ehdotan Unto Matinlompoloa.


keskiviikko 1. lokakuuta 2008

Lapin valtamediassa kuohuu

Tässä linkki:

Lapin radion tämänpäiväisen uutisen mukaan Lapin Kansan päätoimittajaksi vastikään valitun Johanna Korhosen työsuhde on purettu luottamuspulan vuoksi. Alma Median omistuksessa olevan Lapin Kansan päätoimittajana Korhosen oli tarkoitus aloittaa joulukuun puolivälissä.

Todellisena syynä Korhonen pitää sitä, että hän asuu parisuhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa, joka hänen olisi työnantajan mukaan tullut julkituoda oma-aloitteisesti. Eli johtiko Korhonen työnantajaa harhaan jättäessään ilmoittamatta / oikaisematta parisuhteensa luonteen työnantajalle?

Työsopimuslain mukaan työnantajan osalta hyväksyttäviä purkuperusteita ovat mm. työntekijän harhaanjohtaminen, työturvallisuuden vaarantaminen, päihtyneenä esiintyminen työpaikalla, törkeä kunnianloukkaus, väkivalta, liikesalaisuuksien väärinkäyttö, lahjusrikos, pysyvä työkyvyttömyys, työvelvoitteen laiminlyönti (jolloin on aina ensin varoitettava) sekä laiton työtaistelutoimenpide. Mikäli työntekijä on poissa työpaikaltaan vähintään viikon pätevää estettä ilmoittamatta, työnantajalla on oikeus pitää sopimusta purkautuneena.

Mitä tähän sanoo yhdenvertaisuus ja tasa-arvolaki? Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjjintä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Alma Median mukaan ilmeisesti Korhonen on harhaanjohtanut työnantajaa. Se näyttäisi olevan työnantajan vahvin ja ainut julkituotu argumentti purkuasiassa. Yhdenvertaisuuslain mukaan Korhosen parisuhteen luonne on hänen yksityisasiansa, eikä se ole oleellista työsuhdetta solmittaessa. Ilmeisesti Korhosen ammatillinen pätevyys oli vakuuttanut työnantajan, koska hänet siihen äskettäin valittiin ja jopa näyttävästi esiteltiin lehden lukijoille.
Tämähän kärhämä ajautuu kyllä varmasti käräjille. Mutta sitä ennen varmaan käydään rivakka ja mielenkiintoinen keskustelu Lapin valtamediassa.

maanantai 29. syyskuuta 2008

Lähiöt ja Soini

Timo Soini vaatii Suomeen erityistä lähiöpolitiikkaa, ja syyttää kolmea suurinta puoluetta (sekä vihreitä) siitä, että ne asettavat vastakkain omakotivaltaisen asumisen ja tiiviin keskusta asumisen, ja unohtavat lähiöt kokonaan. Pääministeri Vanhanenhan mm. lanseerasi oman ”puutarha-asumisen” mallinsa ja kritisoi junien raideliikenteen varteen sijoittuvaa asumista. Samalla hän kuitenkin kannattaa Sukarin Idea Parkkien rakentamista lähiöiden ja keskusta asujienkin ulottumattomiin.

Olen Soinin kanssa samalla kannalla. Lähiöpolitiikkaa tämä maa kaipaa, se on realismia ja todellisuutta. Lähiö on lähiö niin Helsingissä kuin Rovaniemelläkin. Helsingissä lähiöiden ihmisten ongelmat ja olosuhteet ovat yhtenevät Rovaniemen ihmisten kanssa. Haikailu puutarha-asumisesta ja ihmisten hajasijoituksesta idyllisiin asumis”edeneihin” hämärtävät reaalitodellisuuden.

Meillä Ounasrinteellä on kerrostaloasumista omistus- ja vuokra-asunnoissa, rivitaloasumista omistus- ja vuokra-asunnoissa, sekä omakotitaloissa asumista. Asumismuodosta huolimatta me kaikki ounasrinteeläiset (pappi ja lukkari, kuppari ja tsuppari, yrittäjä ja työntekijä yms.) käytämme ja tarvitsemme samoja palveluja - päivähoitoa, koulua, kirjastoa, kauppaa, joukkoliikennettä yms… Olen varma siitä, että Helsingissä asetelma on täysin yhteneväinen.
Entäs koko laaja Rovaniemi? Ydinkeskustassa ja sen välittömässä tuntumassa asuu 85 % asukkaista, kylissä asuu loput. Huolehditaanko vain enemmistön palveluista, ja odotetaan että aika tekee tehtävänsä ja tuo asukkaat reuna-alueilta keskustaan palvelujen piiriin. Eipä ole kovin reilua. Juhlapuheissako vain palvelukyläverkosto elää, muttei ohjaa käytännössä päätöksentekoa.

Päministeri höpöttää ja hämärtää - Soini suomentaa ja puhuu asiaa. Olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä.Kansanedustaja Kimmo Kiljunen Ounasrinteen kirjastossa.
Aiheena ”Sinä ja maailman köyhät”
sunnuntai 28. syyskuuta 2008

Numeroista tää alkaa

Kunnallisvaalikampanjat voivat alkaa. Kukin ehdokas on numeronsa saanut. Oma numeroni on 33. Varsin hyvä numero muistettavaksi - korvan taakse vain talteen. Numeroita tärkeämpää on keskustella, kuunnella ja muistaa kunkin ehdokkaan sanomaa. Millä tavalla ja arvopohjalla hän kantaansa muodostaa päätöksenteossa.

Tulevan vaalikauden päätettäväksi tulevia asioita ovat mm:
 • Valionrannan matkailukäyttö, Ounasvaaran länsilaidan kaavoitushanke ja mökkimajoitustilan rakentamishanke SKY-Hotellin läheisyyteen.

 • Samoin päiväkoteihin ja kouluirakennuksiin liittyvä korjausvelka (20 milj. €), jonka ratkaiseminen on enemmän kuin ajankohtainen. En kannata leasing rahoitusmallia.

 • Nelostien liikkumista ja turvallisuutta parantava tiehanke - aikaisteaanko kaupungin omalla rahoituksella, vai odotetaanko valtion rahoitusta.

 • Joukkoliikenteen parantaminen kansalaisaloitteen keskustelun tuloksena. Tällaisia avoimia aloitteita kaupungin kehittämisessä on tervehdittävä ilolla.

 • Vanhusten kotona asumisen mahdollistavien tukijärjestelmien luominen kalliin laitoshoidon sijaan. Vanhusten määrän kasvaminen nostaa vääjäämättä vanhuspalvelujen järjestämisen tärkeyden laadullisesti uudelle tasolle.

 • Terveyspalvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen.

 • Koulujen ryhmäkokojen rajaaminen, opetustarjonnan sisällöllinen koostumus.

 • Laadukkaan monipuolisen päivähoitotarjonnan järjestäminen kasvavalle lapsimäärälle. Itse pidän tarkeänä, että koko maassa kriisiytymässä olevan perhepäivähoidon ongelmiin paneudutaan kuntatasolla vakavasti.

Aika moneen ylläolevaan olen kantani ilmaissut selkeästi aiemmissa kirjoituksissani ja vaalikoneiden vastauksissa. Muihin askarruttaviin kysymyksiin kantani saa selville kysymällä, joko suoraan tai kotisivujen palautelomakkeella.


Ruskan loistoa Saariselällä syyskuussa 2008

sunnuntai 21. syyskuuta 2008

VIHELIÄISET VAALIKONEET


Eipä helpota yhtään ajatus, etten ole pähkäillyt vaalikoneiden kysymysten parissa yksin. Samassa asemassa ovat kaikki - kokoomuksesta perussuomalaisiin, kristillisistä ruotsalaisiin, demareista vihreisiin ja vasemmistoliitosta keskustalaisiin. Hyvä niin, kerrankin olemme samassa asemassa, jossa vaalibudjetti ei auta ketään. Ai niin unohdin sitoutumattomat.

Olisipa poliittisen kannan muodostaminen ja päätösten teko yhtä mekaanista kuin MTV 3 vaalikoneeseen vastaaminen kursoria siirtämällä joko hieman tai reilummin oikealle tai vasemmalle. Tai sitten vaan ihan reilusti ja rämäkästi sekä oikealle että vasemmalle, ja katsoa mihin se pysähtyy. Siinäkö on vastaus, jonka perusteella äänestäjä voisi tehdä ehdokasvalintansa.

Mitä tekemistä kirkossa käynnillä tai kaljan ottamisella on siinä, miten määritellään tulevien kunnallispäättäjien arvopohjaa, joista he päätöksiään tekevät. Eipä juuri mitään. Millä perusteilla voidaan asettaa terveyskeskusten ja peruskoulujen rahoitus vastakkain. Kummanko yksityistäisit? Yksityislääkäreitä on saatavilla. Entä peruskoulu. Täysin absurdi ja mieletön vastakkainasettelu.

Nyt olen kuitenkin vaalikoneiden kysymyksiin parhaani mukaan vastannut, enkä pitänyt pällimmäisenä ajatuksena sitä, miellyttävätkö ne mahdollisia äänestäjiäni. Sekin mahdollisuus on. Annetaan kannatuksen toivossa sellaisia odotettuja ja haluttuja vastauksia.

lauantai 20. syyskuuta 2008

KUKA PUTOAA SILLALTA?

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/35808-vaara-vaanii-sillallaRovaniemellä on kuuluisa, jo juurtunut lenkkeilytapa Ounasvaaran ohella, ”Kolmen sillan” – lenkki, Ounasjoen- , Suutarinkorvan- ja Rautatiesillan kiertäminen. Se tuo henkistä ja fyysistä voimavaraa kiertäjälleen.

Päivittäin sadat rovaniemeläiset kulkevat aamuisin työmatkansa kävellen tai pyöräillen Rautatiesillan yli, kaksi kertaa päivässä. Hyvillä mielin sekä työpaikalle, että takaisin kotiin. Samoin opinahjoihinsa kulkevat opiskelijat, harrastustoimintaan rientävät lapset ja nuoret, keskikaupungille asioimaan tulevat yms. käyttävät ahkeraan väylänään Rautatiesillan kevyenliikenteen kaistoja.

Nykykunnossaan sillan kevyenliikenteen kaistat ovat suuri riski käyttäjilleen. Törröttävät naulat, repsottavat suojakaiteet, epätasainen ja talvella liukas lankkulaudoitus odottavat vain ”Murphyn lain” toteutumista. Silloin kaikki menee pieleen samalla kertaa! Kannattaakohan tuota odottaa.

Rautatiesillan kevyenliikenteen kaistat kaipaavat pikaista korjaamista turvallisuuden kohentamiseksi. Samassa yhteydessä niiden viihtyisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä voitaisiin lisätä valaistuksella ja leventämällä niitä. Tämä parannus- ja kehitystyö voisi olla yksi osa sitä kuuluisaa ”rantareittiä”.


"Repsottavat suojakaiteet"

"Törröttävät naulat"

"Ansa ohittajille""Ansa lemmikkieläimille"

keskiviikko 17. syyskuuta 2008

NYT JO VERKOT VESILLE

Kunnallisvaalikampanja lämmittää jo nyt osaa ehdokkaita. Täkyjä heitetään ja syöttejä punotaan. Populismi ja "vaalikarjan" kosiskelu saa jopa lupaamaan kuun taivaalta - makso mitä makso. Yksi laskee jopa tulevia hallituspaikkoja ehdokasmäärien perusteella. Eikö politiikan ja tavoitteiden sisällöllä olekkaan mitään merkitystä?
Vaalit on aina käyty niillä ehdokkailla, jotka ovat mukana, ja tulos on joka kerta saatu ja jopa vahvistettu. Itse aion tämän syyskuun keskittyä puolukoiden pomimiseen ja osan lokakuun alkuakin siian pyyntiin "lammelta". Siinä ohessa suunnittelen kampanjaani, ja autan puoluetovereitani omien nettisivujen kanssa. Todellinen kampanja alkaa kuitenkin vasta kun numerot kullekkin ehdokkaalle on annettu.
Nyt joku tarkkasilmäinen voisi sanoa, että itsehän aloitit jo helmikuussa 2008. Näin kävi. Suunnitelmallinen työni alkoi toisiaan jo tuolloin, 29.2.2008 kirjoituksesta "Tästä se alkaa" http://www.jaakkoportti.com/?m=200802 , tuo linkki olkoon todisteena. Ajattelen niin, että rauhallinen, pitkäjänteinen eteneminen kohti tavoitetta on uskottavampaa ja viisaampaa, kuin yhtä-äkkisen puheripulin saaminen juuri ennen vaaleja. On aikaa miettiä omia arvojaan, pohtimatta miltä se vaalituloksen kannalta näyttää.

perjantai 12. syyskuuta 2008

KESKUSTA ERISTÄYTYY MUUTOSKESKUSTELUSTA ?!Lapin radion nettisivuilla (http://lotta.yle.fi/rswebroi.nsf/sivut/etusivu) oli juttu, jossa Rovaniemen valtuuston varapuheenjohtaja Riku Tapio arvosteli keskustaa , omaa puoluettaan, keskustelemattomuudesta Rovaniemen kunnallispolitiikassa. Totta on!

Tapion mielestä eristäytyminen muutoskeskustelusta ja tehtyjen ratkaisujen jääräpäinen puolustaminen voi vahingoittaa keskustan etuja. Kyse ei tietenkään ole pelkästään keskustapuolueen omien etujen vahingoittumisesta. Koska kyseessä on valtuuston ylivoimaisesti suurin puolue, se heijastuu vahingollisella tavalla koko kaupungin päätöksentekoon. Päätöksentekokulttuuri kaipaa Rovaniemellä todella tuuletusta ja muutosta. Kritiikkiä tästä on kuulunut monelta suunnalta, ja hyvä kun keskustassa joku muukin kuin Tatja ottaa asian esille.

Keskustelemattomuus tietysti johtaa päätösten puolustelemiseen, ryhmäkurin käyttöön vallan välineenä. Lopulta ylintä päätösvaltaa käyttävätkin johtavat kunnallispoliitikot ja virkamiehet, siis “pojat”, omassa sisäpiirissään. Se on kaupungin kokonaisedun kannalta äärimmäisen huono tilanne. Avoin, läpinäkyvä valmistelu, keskustelu ja sen pohjalta yhdessä tehdyt päätökset tuovat kaupungin edun kannalta esiin parhaat tulokset.
Puheenvuorossa oli hyvää se, että Tapio kritisoi sitä kapulakieltä, “poliittista liturgiaa”, joka etäännyttää tavallisen kuntalaisen päätöksenteosta. Käsite- ja sanahirviöiden käyttö todella johtaa huonoon tulokseen. Kuntalainen on kuitenkin kiinnostunut normaaleista kunnallisista palveluista.

Tapio arvostelee vielä, että kokonaisuudessaankin kulunut vaalikausi Rovaniemellä jää mieleen poliittisen liturgian sanahelinänä. Tapion arvio kuluneesta vaalikaudesta “poliittisen liturgian sanahelinänä” ei kyllä anna oikeudenmukaista kuvaa menneestä kaudesta. Vaikeuksista huolimatta paljon hyvää ja näkyvää on saatu aikaan - ei nollata sitä.

torstai 11. syyskuuta 2008

LIIKEHDINTÄÄ...

Kunnallisvaalikampanjointi näyttää todella saaneen liikehdintää “kentällä” aikaan. Ehdokaslistat ovat vielä auki kaikilla tahoilla viime tuntiin asti. Puolueet hakevat ehdokkaita ja ehdokkaat puoluettaan tai taustaryhmäänsä.

Luopujiakin on; kepun ryhmyri Markus Lohi keskittyy työhön ja perheeseen, Lehtosalon Aila on sarkansa kyntänyt. Ruotsalaisen Ari on ilmoittanut harkitsevansa luopumista, mutta on varmuudella mukana. Samoin Juuruspolven Juhani, Huttusen Jaakko ja Kontiolan Lasse ovat jopa päässeet ehdokkuudellaan lehtien palstoille - onko uutinen?

Kuulasmaan Antti taivasteli blogissaan http://www.anttikuulasmaa.net/ - “Tatja, voi ei!” - Tatjan luopumista kunnallispolitiikasta, je keskittymisestä opiskeluun ja itsekkäästi omaan elämäänsä. Tatjan luopumisen merkit olivat kyllä näkyvissä jo keväällä hänen pidettyä terävän puheensa, jossa “pojat keskittävät vallan itselleen”. No hän kyllä itsekin äänesti tuon vallan keskittämisen puolesta.

Saarijärven Janne sai “umpikepulaisen” vihat niskaansa kuuntelemalla omaatuntoaan, ja pitämällä kiinni siitä arvopohjasta, jonka hän kodin perintönä on saanut. Janne on Vasemmistoliiton listalla sitoutumattomana. Koskiniemen Hemmo taas on tyylilleen uskollisena halunnut saada “pysähtyneisyyden ajan loppumaan”, ja on nyt PERUS-Rovaniemeläisenä ehdokkaana Soinin joukoissa. Tikkasen Erkki taas tavoilleen uskonnollisena löysi kiinnekohdan kristillisten joukoista.

Liikehdintää näyttää olevan myös FACEKOOK:ssa, jossa eri ehdokkaiden ja puolueiden ryhmiin liitytään jo hyvissä ajoin. Siellä on myös puolesta ryhmää ja anti ryhmää. Kaikille jotakin - laidasta laitaan, oikealta vasemmalle, ylös ja alas jne. Vaihtoehtoja riittää kaikille, ei tartte hoppuilla.

Täytyy kai tässä itsekin kaivaa vanha rippipuku esille, ja rynnätä mukaan vaalityöhön. Siellä näyttää kohta jo kohta pidot alkavan, ja täytyy itsekin olla hyvissä asemissa tyrkyllä.

lauantai 6. syyskuuta 2008

ILMESTYY MUTTA EI JAETA


Huhtikuussa 2008 Rovaniemen kaupunginhallituksessa oli käsittelyssä oikaisuvaatimus kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta vuosina 2008 – 2011. Esitin Jaakko Huttusen kannattamana oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. Äänestyksessä hävisimme luvuin 13 – 4.
Ilmoituslehteä haettiin avoimessa hankintamenettelyssä. Tarjouspyynnön kohdan 5. ehdottomina sisältövaatimuksina edellytettiin mm. sitä, että tarjotun ilmoituslehden on ilmestyttävä vähintään kerran viikossa ja julkaisun on oltava säännöllinen. Tarjouksessa oli käytävä ilmi ilmestymispäivät ja julkaisun säännöllisyys. Tämän ehdon täyttivät KH:n mukaan vain Lapin Kansa ja Uusi Rovaniemi, mutta ei Roi Press, koska se ilmestyy keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa.
Näin kesän jälkeen olen ihmetellyt sitä, etten ole saanut Uusi Rovaniemi-lehteä tai Roi Pressiä koko kesänä kotiini. Samaa ovat valitelleet monet naapurini. Kävin itse jopa asiasta ilmoittamassa lehteen. Muutosta ei ole tapahtunut. Vastaisuudessa ilmoituslehdistä tarjouksia pyydettäessä olisikin yhdeksi kriteeriksi asetettava myös jakelun toimivuus. Tässä tapauksessa näyttää käyneen niin, että sopivalla tarjouspyyntömuodolla on saatu haluttu lopputulos aikaan.
Synnyinkunnassani Inarissa kunta on perustamassa omaa tiedotuslehteä, vaikka paikkakunnalla ilmestyy myös viikoittain Inarilainen. Miksi? Eikö olisi järkevämpää käyttää jo olemassa olevia tiedotuskanavia, kuin perustaa uusi. Samallahan tuettaisiin paikallista yritystoimintaa. Kirjoittaakohan Inarilainen ja Arvelin turhan kärkkäästi kunnan asioista ja virkamiehistä?

torstai 4. syyskuuta 2008

SAAKO KERTOA ?


Kunnanvaltuuston kokoukset ovat kuntalain mukaan yleisölle avoimia, mutta kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset yleisöltä suljettuja. Tuttua on, että isoja asioita kuten kunnan maakaupat, kaavaratkaisut ja bussi- ja energiayhtiöiden myynnit salataan viime tippaan kuntalaisilta. Tätä salailua tukee osaltaan Suomen Kuntaliiton lakimiesten kunnille opettama laintulkinta, joka pelottelee luottamusmiehiä kertomasta suljettujen kokousten keskusteluista ulkopuolisille. Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää pitää sitä jopa perustuslain vastaisena.

Kunnallislaista ei löydy pykälää, johon tuo kategorinen puhekielto suljettujen kokousten keskustelujen salassapidosta perustuu. Millään kunnallisella toimielimellä ei ole oikeutta rajoittaa jäsenten sananvapautta – kyse onkin toiveesta, ettei suljettujen ovien takana käytävistä keskusteluista kerrottaisi. Rovaniemelläkin esitettiin jopa kirjallista sitoutumista salassapitoon, mutta siihen ei suostuttu.

Olennaisempaa kuitenkin mielestäni on käydä keskustelua asioiden ja hankkeiden valmistelun avoimuudesta ja tiedottamisesta alusta lähtien, kuin siitä ”saako suljettujen kokousten keskusteluista kertoa?”

Kunnallisen demokratian toteutumisen kannalta avainasemassa on tiedon saanti vireille tulevista hankkeista jo varhaisessa vaiheessa. Tiedon panttaaminen ja salaaminen kuntalaisilta ja luottamusmiehiltä vain valmistelevien virkamiesten käsiin tuo esiin tilanteita, joissa asiat on valmisteltu niin pitkälle, ettei niihin kuntalaiset ehdi reagoida millään lailla. Fenix-hankkeen valmistelu, ja tupsahtaminen julkisuuteen on malliesimerkki tällaisesta. Onneksi se saatiin ammuttua alas heti kättelyssä, ja hankkeessa päästiin eteenpäin avoimen arkkitehtikilpailun kautta.

Tiedonsaanti ja avoimuus ovat kunnallisen demokratian toteutumisen avainsanoja, siitä me vasurit pidämme lähtökohtana.

keskiviikko 18. kesäkuuta 2008

KIRJASTON UUDET HAASTEET

Rovaniemen kaupungin tilaama konsulttiselvitys esitti 3 % säästötavoitteeseen pääsemiseksi muun muassa sivukirjastojen lakkauttamisia. Tuon säästötavoitteen oli aikoinaan valtuusto päättänyt hakea kaikilta hallintokunnilta. Taisi olla huono päätös.

Konsultti teki tehtävänsä hänelle annetun toimeksiannon mukaisesti. Tuon saman tiedon olisi saanut kirjastotoimen sisältäkin ilman ulkopuolista konsulttia. Raportin julkaisemisen jälkeen asukkaat nousivat vastarintaan. Netissä on avoinna adressi osoitteessa www.adressit.com/rovaniemenkirjastot, samoin paperisia adressiversiota kiertää Ounasrinteellä ja Korkalovaarassa. Adressin voi myös allekirjoittaa Kehitysmaakauppa Elimussa ja Tuparavintola Huppelissa.

Helsingin Sanomissa oli juttu siitä, kuinka Tukholman kaupunginkirjasto haluaa, että lainakirjoja on saatavissa siellä, missä ihmiset liikkuvat. Suunnitelmissa on avata metroasemille aluksi kolme kirjastoa, yksi keskustaan ja kaksi lähiöihin, ja laajentaa maanalaista kirjastoverkkoa myöhemmin tarpeen mukaan. Kirjastoista on tarkoitus rakentaa pieniä, mutta helposti matkareitteihin sopivia. Tavoitteena on kirjastopalvelujen saatavuuden helppous ja joustavuus - lähtökohtana on kehittää palveluja nimenomaan asiakaslähtöisesti.

Rovaniemellä kuljetaan päinvastaiseen suuntaan, mikäli konsulttiselvityksessä esitetyt ehdotukset toteutetaan. Kirjasto elää tässä ajassa ja paikassa, ihmisten kanssa. Sen on myös pysyttävä kehityksessä mukana. Raportissa esitetyt lakkautukset ovat vastoin Opetusministeriön kirjastopalvelujen laatusuosituksia. Kirjaston päätehtävää, tiedonsaannin tasavertaisuutta ja sivistystehtävää, ei kuitenkaan saa uhrata sille, että kirjastoista kehitettäisiin eräänlaisia “puuhamaita” tai käsilaukkuvuokraamoja.

Kirjastopalvelujen perinteisiä ja uudenlaisia toimintamuotoja tulee tarkastella toisiaan täydentävinä ja tukevina, eikä vastakkaisina. Lähikirjastoissa ei rakastuta seiniin, vaan sosiaaliseen ympäristöön, jonka kirjasto mahdollistaa. Kirjastopalvelut ovat käytetyimpiä kunnallisia palveluja, joiden maksuttomuus turvaa niiden tasavertaisen käytön.

perjantai 13. kesäkuuta 2008

TÄLLAISTA KIRJASTOKESKUSTELUA ROVANIEMELLE

Tukholman metroasemille kirjastoja
HS.fi 12.6.2008, Julkaistu: 7:58

Tukholman kaupunginkirjasto haluaa, että lainakirjoja on saatavissa siellä, missä ihmiset liikkuvat. Suunnitelmissa on avata metroasemille aluksi kolme kirjastoa, ja laajentaa maanalaista kirjastoverkkoa myöhemmin tarpeen mukaan, kertoo Svenska Dagbladet -lehti.
Vuodenvaihteessa kirjastoja arvioidaan olevan jo kolme: Östermalmstorgin asemalla kaupungin keskustassa ja kaksi esikaupunkialueilla. Tämänhetkisissä suunnitelmissa on kaikkiaan kuusi metrokirjastoa.
Kirjastoista on tarkoitus rakentaa pieniä, mutta helposti matkareitteihin sopivia. Tarjonta keskittynee kirjoihin, jotka esiintyvät suosikkitilastojen kärjessä, kaupunginkirjastosta kerrotaan.
STT
****************************************************************************
KIRJASTOPALVELUJA KEHITETTÄVÄ

Me allekirjoittaneet emme hyväksy Rantavitikan nuortenkirjaston, Korkalovaaran, Ounasrinteen ja Saarenkylän lähikirjastojen sulkemista. Pidämme päinvastoin tärkeänä, että Rovaniemellä kehitetään kirjastopalvelujen sisällöllistä ja fyysistä saatavuutta koko "kylien Rovaniemi" - alueella.
Kirjastoverkosta tehdyssä konsulttiselvityksessä ei osoiteta konkreettisia keinoja, joilla kirjastopalvelujen kattava ja tasa-arvoinen saatavuus kaupunkilaisille turvataan. Selvityksessä ei myöskään esitetä minkäänlaisia vaihtoehtolaskelmia päätöksenteon pohjaksi. Raportissa sivuutetaan täydellisesti kirjastojen kulttuurisen-, sosiaalisen- ja yhteisöllisen merkityksen arviointi.
Raportissa esitetyt lakkautukset ovat vastoin Opetusministeriön kirjastopalvelujen laatusuosituksia. Lopputuloksena on, että kirjastopalvelujen kattava ja tasavertainen saatavuus, sekä niiden laatu heikkenisivät ratkaisevasti.
Ounasrinteen Asukasyhdistys ry.
**************************************************************************
En malttanut olla laittamatta uutista ja nettiadressiamme kokonaisuudessaan vertailtavaksenne. Tällaisesta astelmasta voimme verrata, miten muualla kirjasto vastaa ajan ja ympäristön muutokseen. Kuinka me pidämme tärkeänä kirjastopalvelujen KEHITTÄMISTÄ ja SAATAVUUTTA koko kaupungin alueella. Ja lopuksi kuinka konsulttiselvityksen kohteena on €urojen säästäminen kirjastopalveluista esim. kirjastoja lakkauttamalla.

keskiviikko 11. kesäkuuta 2008

PASSIIVISUUDEN SIETÄMÄTÖN KEVEYS

Itseäni on viimepäivinä suunnattomasti harmittanut ihmisten passiivisuus itseään koskevissa asioissa. Olemme hemmetin hyviä keksimään selityksiä omalle toiminnallemme / toimimattomuudelle. On liian kaunis ilma, on liian kylmää, sataa, kevät on jo liian pitkällä, unohdin jne. - loputtomiin. Väitän, että tärkeäksi pitämiämme asioita emme unohda (paitsi poliitikot).

Olemme myös kärkkäitä arvostelemaan niitä, jotka jo toimivat, vaikka moitteiden kohteena pitäisi olla ne, jotka eivät vielä toimi. "VÄÄRIN SAMMUTETTU". Kuinka tähän pitäisi suhtautua? Moitteilla, saamalla huonoa omaatuntoa hereille, kepillä vai porkkanalla???

Tästä asiasta keskustelin tänään pitkään erään kaupungin virkamiehen kanssa. Hän kehoitti väkevästi nostamaan kissan pöydälle. Ehkä ei nyt kuitenkaan. Itse uskon vastaväitteistä huolimatta positiivisen esimerkin kannustavaan voimaan. Negatiivisesta asenteesta ei koskaan synny aitoa omasta halusta syntyvää toimintaa - vaan se synnyttää toimintaa, jonka maaperä on ympäristön jonkinasteisen paineen tulosta. Väittäisin vanhan sananlaskun tavoin, ettei kannettu vesi kaivossa pysy.

En aio muuttaa tapaani toimia, vaan aion luottaa edelleen ihmisten omaan aitoon aktiivisuuteen.

sunnuntai 1. kesäkuuta 2008

KIRJASTOASIAA KANSALAISELLE

LAPIN KANSAN (1.6) lukijapalstalla ”Kansalainen” ihmetteli asukasyhdisttyksemme tiedotetta ”Kirjastopalveluja kehitettävä”- nettiadressista. Äläpä hätäile. Paperisia adresseja on jo kiertämässä ainakin Ounasrinteellä. Kaikki halukkaat voivat sen allekirjoittaa – ketään pois sulkematta.

Kirjastoissa virkailijat eivät kerää nimiä ikään kuin ”omassa asiassaan”, vaan meidän on se työ tehtävä itse. Nyt tarvitaankin lisää toimijoita – päivystysvuoroihin kirjastoon, ovelta ovelle kerääjiä, tempauksiin kauppakeskuksiin, työpaikoille jne.

Nettiadressi ja paperinen versio eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä. Halusimme vahvan lähdön erityisesti nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa ennen kuin he lähtivät kesälomilleen – ja sen saimme. Ei moitita sitä joka jo toimii, vaan sitä joka ei vielä toimi.

Järjestämme avoimen kansalaistapaamisen ”Kirjastopalvelujen kehittämisestä” torstaina 5.6. klo 18.00 Ounasrinteen kirjastossa. Samoin kerääjiä on jo alueellamme liikkeellä. Paikallisessa ravintolassa on adressi mahdollista allekirjoittaa. Keräystempauksen järjestämme kauppakeskuksen pihalle jne. Jokainen voi antaa oman panoksensa itselleen sopivalla tavalla.

Ounasrinteen asukasyhdistys ry.
jaakkoportti(at)gmail.com
040 - 5100383