keskiviikko 12. marraskuuta 2014

ROVANIEMI LAATII KÖYHYYSOHJELMAN - aloite

Kaupunki laatii köyhyysohjelman, jolla ratkotaan työttömyyden ja pienituloisuuden aiheuttamia ongelmia.

Sitä laatimaan perustetaan erillinen valtuutetuista ja eri alojen asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka paneutuu erityisesti työttömyydestä ja pienituloisuudesta aiheutuviin ongelmiin sekä syrjäytymiseen liittyviin haasteisiin.

Ohjelman tulee sisältää realistisia käytännön toimenpide-ehdotuksia, joilla vastataan köyhyydestä johtuviin haasteisiin.

Ohjelman toteutuksesta päättäminen saatetaan valtuuston käsittelyyn, ja sen vaatimasta rahoituksesta päätetään vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Tampereen kaupunki on hyväksynyt vastaavan ohjelman tänä syksynä.


Jaakko Portti


Aloitteen allekirjoitti vajaa 50 valtuutettua kaikista puolueista.