tiistai 15. maaliskuuta 2011

Voiko prosessissa oleva valtuustoaloite olla loppuunkäsitelty?

Maanantaina Rovaniemen kaupunginvaltuustossa  käytiin keskustelua valtuustoaloitteiden käsittelystä kaupungissa. Yksimielisesti valtuusto päätti Jaakko Huttusen esityksestä (kannatin sitä), että hallitus tuo valtuustolle tiedon siitä miten aloitteiden jatkovalmistelu on toteutunut ja miten niistä on päätetty.

Jätin toukokuussa 2010 aloitteen "Toimeentulotuen kannustavuuden lisääminen". Sen käsittelystä olin saanut kaupungilta sähköpostia, josta kävi ilmi missä yhteydessä ja miten aikataulullisesti aloitteeni on käsittelyssä.

Jaakko Portin jättämä valtuustoaloite asiassa (Liite 1 ja sivu 72). 


Tässä vastaus aloitteeseeni:

Toimeentulotukiohjeiden laatimista on käsitelty palvelutuottajan ja palveluntilaajan välisissä neuvotteluissa ja asiaa on valmisteltu yhteistyössä toukokuusta 2010 alkaen. Asian valmistelu on vielä kesken. Toimeentulotukiohjeet tuodaan  vuoden 2011 alussa perusturvalautakunnan vahvistettavaksi. 
Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Auvo Kilpeläinen
Perusturvalautakunta merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi Rundgrenin ja Portin valtuustoaloitteiden valmistelun tämänhetkisen tilanteen, ja antaa sen tiedoksi aloitteiden tekijöille.
Perusturvalautakunta 15.12.2010 137 § hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan esityksen.
Tässä kai ei pitäisi olla mitään epäselvää. Olen saanut vastauksen missä yhteydessä ja miten aikataulullisesti aloitettani on käsitelty. On siinä kuitenkin.

Ensinnäkin se on loppuunkäsiteltyjen aloitteiden joukossa, vaikka vastauksessa  "perusturvalautakunta merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi valtuustoaloitteen tämänhetkisen tilanteen". Tulkitsen tämän niin, että prosessi jatkuu, vaikka aloite on loppuunkäsiteltyjen aloitteiden joukossa.

Toinen ihmetyksen aihe on se, että vastauksesta ei käy mitenkään ilmi se, onko aloitteeni sisältö ja ajatus otettu millään tavalla huomioon Toimeentulotukiohjeissa vuodelle 2011 - Onko ajatus hyväksytty tai hylätty?

Toinen aloitteeni koski hanketta, jolla  "nuoria työttömiä palkattaisiin oppisopimuskoulutukseen kaupungin eri  hallintokuntiin" (Liite 1 sivu 23)


Aloitteeni pohjautui Joensuun kokoomuslaisilta saamaani vinkkiin. Joensuussa se on tarkasti kohdennettu hanke, jonka kriteerit kävivät selväksi aloitteessanikin. Siellä kokemukset toimintamallista olivat saamani tiedon mukaan  pääsääntöisesti myönteisiä. Tämä kaikki kävi ilmi aloitteestanikin. Kuntaliitostakin sain tietoa oppisopimuskoulutuksen käytöstä kunnissa. Sieltä korostettiin, että oppisopimuksen käyttäminen räätälöidysti ja tarkasti kohdennettuna, sisältää vain positiivisia vaikutuksia.

Tällaisen vastauksen sain loppuunkäsiteltyyn aloitteeseeni:

Kaupunginhallitus on työn alla olevaa henkilöstöstrategiaa evästäessään linjannut, että kaupungin organisaatio, prosessit ja henkilöstön tehtävät perustuvat valtuuston päättämien tavoitteiden ja palveluhankintastrategian mukaiseen palveluiden järjestämiseen. Henkilöstöstrategiaan ei ole linjattu työllistämiseen liittyviä tavoitteita. Oppisopimuskoulutus on ensisijaisesti työnantajan keino kouluttaa työntekijä uusiin tai vaativampiin tehtäviin tai uuteen ammattiin tarpeensa mukaan. Niissä ammateissa, joissa ammattitaitoista henkilöstöä on saatavilla, pyritään ensisijaisesti rekrytoimaan koulutettuja ammattilaisia, koska oppisopimuskoulutettavan ohjaaminen työpaikalla sitoo resursseja muusta toiminnasta.
Esitys Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala:
Kaupunginhallitus merkitsee annetun vastauksen tiedoksi ja saattaa sen vastauksena valtuustoaloitteen tekijän tietoon. Kaupunginhallitus 17.5.2010 151 § päätti yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Aloitteen tekijänä mietin nyt? - Puhuimmeko me lainkaan edes samasta asiasta?