keskiviikko 23. marraskuuta 2011

Kahden Paavon loukku

Vasemmistoliitto on hankala puolue. Ehdokkaan valintaprosessi näytti venyvän ylipitkäksi. Eivätkö ne osaa päättää? Poteeko puolue verenvähyyttä? Jahkailijat eivät osaneet arvioida, olisiko naisehdokkaalla vai kulttuuriehdokkaalla sijaa varsinaisessa ehdokasrivistössä. Tältä se sivusta katsottuna näytti.

Pakotetaan Paavo (se kolmas), koska muita ei ole, paitsi se Popedan Paavo. Keksitään valintaperustelut sitten myöhemmin. Mediakin on viisaudessaan, ja varmemmaksi vakuudeksi julistanut, että Arhinmäki on ehdokkaana velvollisuudesta, pakotettuna, tai sitten "muuten vain".

Jo nimetyistä Keminmaan Paavo olisi ollut lappilaisen vasemmistolaisen näkökulmasta varsin luonteva valinta. Vasemmistoliiton ehdokasvalinta asetti tuon arvion uuteen järjestykseen. Toiselle kierrokselle hänen on nyt yllettävä omillaan.  Samoin vanhojen herrojen nuukahtanut muistelukampanja ("mitä minä sanoin jo silloin") tulee selkeämmin äänestäjien näkyville.

Arhinmäen omaleimainen ja erottuva ehdokasprofiili tuo hyvän tuloksen myös pohjoisesta, kunhan sanomaa ei suunnata vain etelän äänestäjäkunnalle. Arhinmäen esiin nostamat kolme asiakokonaisuutta puhuttelevat myös Lapin äänestäjäkuntaa:

  1. Korostetaan YK:n roolia globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Rauhanturva-asioissa toimitaan YK:n, eikä NATO:n kautta.
  2. Puututaan nousevaan rasismiin, vihaan ja hyljeksyntään erilaisia vähemmistöjä kohtaan. 
  3. Huolehditaan yhteiskunnan tasa-arvoisuudesta, ja pienituloisempien aseman parantamisesta.

Näitä asioita korostava ehdokas käy myös pohjoisen äänestäjälle, ettei tarvitse turvautua Kekkosen muisteluun.

tiistai 15. marraskuuta 2011

Aktiivipassi käyttöön Rovaniemellä

VALTUUSTOALOITE:

Rovaniemen kaupunki selvittää vastikkeellisen (10€ /kk) ”aktiivipassin” myöntämistä ja käyttöönottoa pitkään toimeentulotukea (esim. 6 tai 12 kuukautta) saaville täysi-ikäisille rovaniemeläisille.

Aktiivipassi myönnetään hakemuksen perusteella, ja tietyn tulorajan puitteissa. Esim. virallisen köyhyysrajan alittava tulotaso.

Aktiivipassia voisi käyttää liikunta-, kulttuuri- ja muihin vapaa-ajan palveluihin, sekä joukkoliikennepalveluihin.
                     
PERUSTELUT:
                     
Aktiivipassi on suosittu pienituloisten aktivointimuoto monessa Keski-Euroopan maassa. Suomessa aktiivipassi ei ole käytössä vielä yhdessäkään kunnassa.

Tampereella on nyt ensimmäisenä tehty selvitys aktiivipassin käyttöönoton laajuudesta, ja kustannusten kohdentumisesta. Käyttöönotosta päätetään ensi vuonna.

Rovaniemen kaupunkiympäristö on haasteellinen toimintaympäristö pienituloisille. Matala tulotaso ei saisi kuitenkaan olla esteenä osallistumiselle, aktiiviselle sosiaaliselle elämälle ja harrastamiselle.

Aktiivipassin käyttöönotto voi tuoda säästöjä muualla sosiaali- ja terveysmenoissa. Samalla se lisää ihmisten omaehtoista toimintakykyä, ja vähentää syrjäytymisriskiä.

Jaakko Portti

valtuuston kokouksessa 14.11.2011


Linkki:                      http://www.tampere.fi/tampereinfo/viestinta/tiedotteet/2011/634DvvLDA.html